SPeKL Ajankohtaista 23.10.2018

23.10.2018

Sisältö

  1. Kalenteri myynnissä
  2. Tietosuoja asetus
  3. Hälykoirakot päivitys SPeKL internetsivuille
  4. SPeKL Postituslista

1.      Kalenteri myynnissä

Yhdistykset voivat tilata SPeKL seinäkalenteria. Hinta yhdistyksille on 10 euroa ja yhdistykset voivat myydä sitä 12 euron kappalehintaan. Tilaukset yhdistyksittäin spekl@uudet.pelastuskoiraliitto.fi

Tilaukset 1.12.2018 mennessä – Kalenterit toimitetaan tilaajan ilmoittamaan postiosoitteeseen (yksi osoite).

Tilaukseen seuraavat tiedot: Tilattava määrä – Yhdistys – Tilaajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero – Postitusosoite

2. Tietosuoja asetus

Olette varmasti törmänneet mediassa EU:n tietosuoja-asetusta (ns. GDPR-asetus) koskevaan uutisointiin sekä tietoon siitä, että mainittua asetusta aletaan soveltaa Euroopan laajuisesti 25.5.2018. Asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä (mm. nimi- ja osoitetietojen kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen), jota tapahtuu erilaisissa organisaatioissa. Myös yhdistystoiminnassa käsitellään erilaisia henkilötietoja, jolloin asetusta sovelletaan myös yhdistyksiin. Jo aikaisemman kansallisen lainsäädännön (henkilötietolaki) perusteella yhdistyksellä on ollut velvollisuus laatia rekisteriseloste yhdistyksen käytössä olevista henkilörekistereistä. Tällaisia rekistereitä ovat mm. yhdistysten jäsenluettelot, mutta myös muut ”rekisterit”, jotka sisältävät henkilötietoja (esim. yhteistyökumppaneiden yhteystietoja sisältävät tiedostot). Uusi asetus ei edellytä erillisen rekisteriselosteen laatimista, mutta se asettaa rekisterinpitäjälle velvollisuuden informoida rekisteröityjä asetuksessa erikseen määritellyistä asioista. Osa informointivelvollisuuden piiriin kuuluvista tiedoista löytyy henkilötietolain nojalla laaditusta rekisteriselosteesta, mutta asetuksessa rekisteröidylle annetut oikeudet ovat laajempia kuin henkilötietolaissa mainitut oikeudet, minkä vuoksi asetuksen soveltaminen edellyttää vähintäänkin rekisteriselosteiden päivittämistä vastaamaan asetuksen vaatimuksia.

Lisäksi asetus edellyttää, että rekisterinpitäjä on tietoinen siitä, miten/mitä henkilötietoja toiminnassa käsitellään ja pystyy osoittamaan toimivansa asetuksen vaatimusten mukaisesti.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjä laatii jonkinlaisen tietosuojakartoituksen, josta käy ilmi, mitä henkilötietoja yhdistyksellä on, miten ja mistä henkilötiedot yhdistykselle tulevat ja miten niitä käsitellään yhdistyksessä. Henkilötietojen käsittelyn pitää lisäksi olla turvallista, minkä vuoksi tietosuojakartoituksessa on hyvä selvittää myös miten henkilötietojen tietoturvasta on huolehdittu.

Tarkempaa tietoa asetuksen sisällöstä ja soveltamisesta löytyy mm. Tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivustolta osoitteesta http://www.tietosuoja.fi (ja erityisesti kohdasta http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html ).

Tämän tiedotteen tarkoituksena on muistuttaa jäsenyhdistyksiä siitä, että tietosuoja-asetuksen vaatimukset koskevat myös jokaista rekisteröityä yhdistystä, vaikka toiminta olisi pienimuotoista. Jokainen yhdistys/rekisterinpitäjä vastaa itse siitä, että se toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti, minkä vuoksi asiaan on syytä kiinnittää huomiota myös jokaisessa Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n alaisessa jäsenyhdistyksessä.

Yhdistyksille on tehty valmis ohjeistus ja dokumentaatio pohja uuden tietossuoja asetuksen täyttämiseksi yhdistyksessä.

Löydät materiaalit täältä:

https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/lomakkeet/ -> Yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin materiaalit: https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/lomakkeet/yhdistysten/

Salasana on lähetetty yhdistyksiin 4.5.2018

 

Materiaaleista löytyy myös Pelastuskoiraliiton dokumentaatio.

Pelastuskoiraliitto on tehnyt rekisteriselosteen kaikkiin henkilörekistereihin, rekisteriselosteet

löytyvät rekistereiden ohesta.

3. Hälykoirakot päivitys SPeKL internetsivuille

Jatkossa Hälytyskoirakkolista päivitetään uusien hälykoirakoiden tullessa ryhmään tai koirakon poistuessa hälytysryhmästä, yhdistyksiltä tulleiden ilmoituksen mukaan. Yhdistyksen edustaja voi tehdä muutoksen täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/halytystoiminta/halytyskelpoisuus/

4. SPeKL Postituslista

Suomen Pelastuskoiraliitto on perustanut postituslistan, jolla välitetään jäsenyhdistyksille meneviä tiedotteita suoraan jäsenyhdistysten jäsenille. Postituslistalle hyväksymisen edellytyksenä on kuuluminen Pelastuskoiraliiton alaiseen jäsenyhdistykseen.

Liity postituslistalle täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/tiedotteet/

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top