Kokeet

Vuoden 2019 SPeKL kokeiden hylkäyssyyt yhteenveto

Pelastuskoiraliitto aloitti vuonna 2018 syyskuun alussa kokeiden hylkäyssyiden tilastoinnin. Tavoite on löytää ongelmakohtia, jotta koulutusta osattaisiin suunnata oikein. Nyt on ensimmäinen kokonainen vuosi saatu tilastoitua. Muutoksena vuoden 2018 tilastointiin, on että pöytäkirjassa on valittavia hylkäyssyitä selkeästi lisätty. Ja jokaiselle lajille on oma hylkäyssyylista Löydät koepöytäkirjan täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/lomakkeet/ Hakukokeissa oli vuonna 2019 376 käyntiä, joista hyväksytyn …

Vuoden 2019 SPeKL kokeiden hylkäyssyyt yhteenveto Lue lisää »

Meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökoe_

Suomen Palveluskoiraliitto ry, Suomen Pelastuskoiraliitto ry ja Suomen Meripelastusseura ovat yhdessä päättäneet Meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökokeen ohjeesta sekä käyttöönotosta.Näyttökokeen vastaanottajien koulutus tapahtuu järjestöjen yhteistyössä vuoden 2020 aikana. Näyttökokeen anomiseen ja järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista tiedotetaan yhdistyksille vuoden 2020 aikana. Näyttökoeohje: Meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökoe Suomen Palveluskoiraliitto ry, Suomen …

Meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökoe_ Lue lisää »

Syksyn 2018 kokeiden hylkäyssyistä

Pelastuskoiraliitto aloitti viime syyskuun alusta kokeiden hylkäyssyiden tilastoinnin. Tavoite on löytää ongelmakohtia, jotta koulutusta osattaisiin suunnata oikein. Otos on toistaiseksi varsin pieni ja suppealta ajanjaksolta, mutta tulokset vahvistavat testaajien olettamuksia. Hakukokeissa oli syksyllä 210 käyntiä, joista hylätyn tuloksen sai vajaa kolmannes. Suurin yksittäinen syy oli kaikissa koeosuuksissa ajan loppuminen, mutta kyselyssä ei eroteltu syytä ajan …

Syksyn 2018 kokeiden hylkäyssyistä Lue lisää »

SPeKL koehylkäysten tilastointi

Pelastuskoiraliitto on pilotoimassa SPeKL kokeiden koehylkäysten tilastointia vuoden 2018 loppuun asti. Koepöytäkirjassa on jokaisen koirakon kohdalla kohta, johon testaaja merkitsee hylkäyssyyn joko numeraalisesti tai kirjallisesti muun syyn, mikäli syy ei löydy pöytäkirjassa olevasta luettelosta. Pilotti ei edellytä yhdistyksiltä muita toimenpiteitä kuin uuden lomakkeen käytön kokeissa. Tilasto julkaistaan vain koko liiton tasolla, henkilö- tai yhdistyskohtaisia yhteenvetoja …

SPeKL koehylkäysten tilastointi Lue lisää »

SPeKL Tunnistusetsintänäyttö voimaan 1.6.2017

SPeKL:n hallitus on kokouksessaan 4.3.2017 hyväksynyt Tunnistusetsinnän näytön erottelun ja jäljennoston osalta. Näyttö on yksiosainen, se tehdään valoisaan aikaan ja se tulee voimaan 1.6.2017. Tunnistusetsintänäytön näyttöohje on löydettävissä SPeKL koeohjeesta liitteenä (liite 4), https://pelastuskoiraliitto.fi/kokeet/koesaannot. Tunnistusetsintänäytön lyhenne on TEN. Tunnistusetsintänäyttö tilaisuudet haetaan Pelastuskoiraliiton normaalin koehakumenettelyn mukaisesti. Ilmoittautumis- ja arvostelulomake on löydettävissä Pelastuskoiraliiton internetsivuilla lomakkeet sivulla: https://pelastuskoiraliitto.fi/lomakkeet. Tulokset julkaistaan Pelastuskoiraliiton internetsivuilla, kuten muutkin …

SPeKL Tunnistusetsintänäyttö voimaan 1.6.2017 Lue lisää »

Kokeiden voimassaolot 1.1.2017 jälkeen

Mikäli haku- tai jälkikokeista on suoritettu loppukokeen pimeäosuus ennen 1.1.2017, muuttuu se kokonaiseksi suoritetuksi kokeeksi 1.1.2017 alkaen. Kokeen voimassaolo on 2 vuotta suorituspäivästä laskien. Haku- ja jälki loppupäiväko on voimassa 18 kk suorituspäivästä. Se oikeuttaa osallistumaan 1.1.2017 voimaan tulleeseen haku- tai jälki loppukokeeseen (pimeäkoe). Liittyen rauniosoveltuvuuskokeen voimassaoloon: Raunio soveltuvuuskoe, joka ei vanhene, koskee soveltuvuuskokeita, jotka ovat …

Kokeiden voimassaolot 1.1.2017 jälkeen Lue lisää »

Vieritä ylös