SPeKL Tunnistusetsintänäyttö voimaan 1.6.2017

SPeKL:n hallitus on kokouksessaan 4.3.2017 hyväksynyt Tunnistusetsinnän näytön erottelun ja jäljennoston osalta. Näyttö on yksiosainen, se tehdään valoisaan aikaan ja se tulee voimaan 1.6.2017. Tunnistusetsintänäytön näyttöohje on löydettävissä SPeKL koeohjeesta liitteenä (liite 4), https://pelastuskoiraliitto.fi/kokeet/koesaannot. Tunnistusetsintänäytön lyhenne on TEN. Tunnistusetsintänäyttö tilaisuudet haetaan Pelastuskoiraliiton normaalin koehakumenettelyn mukaisesti. Ilmoittautumis- ja arvostelulomake on löydettävissä Pelastuskoiraliiton internetsivuilla lomakkeet sivulla: https://pelastuskoiraliitto.fi/lomakkeet. Tulokset julkaistaan Pelastuskoiraliiton internetsivuilla, kuten muutkin […]

SPeKL Tunnistusetsintänäyttö voimaan 1.6.2017 Lue lisää »