Kokeet

Koulutuksen edistymistä seurataan pelastuskoirakokeilla, joita järjestetään raunioilla sekä maastossa haku- ja jälkikokeissa.

Kokeiden tarkoituksena on todeta koirakon (koira ja ohjaaja) kyky toimia erilaisissa olosuhteissa.

Testaus perustuu tasokokeisiin, joita ovat: soveltuvuuskoe (suoritetaan vain raunioilla), peruskoe, loppukoe sekä taidontarkistus.

Väestönsuojelusijoituskelpoisuuden saavuttaakseen koiran ohjaajineen tulee suorittaa hyväksytysti raunioperuskoe.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyskelpoisuuteen koirakolta vaaditaan maastossa vähintään yhden lajin (haku tai jälki) loppukoe sekä toisen lajin (haku tai jälki) peruskoe sekä Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA).

Hälytysryhmiin sijoitettujen koirakoiden (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) kokeiden tulee olla aina voimassa.

Voimassaolo tapahtuu suorittamalla taidontarkistuskokeet liiton kokeiden kummassakin lajissa siten, että toisesta lajista (haku/jälki) suoritetaan taidontarkistuskoe ja toisesta (haku/jälki)  vähintään peruskoe.

Kokeet ovat voimassa enintään kaksi vuotta kyseisen kokeen suorituspäivästä.

Hyväksytystä raunioperuskokeesta voidaan anoa verovapautta vuodeksi kerrallaan koiraverolain (590/79) 4§:n nojalla.

Kun koira on suorittanut yhden loppukokeen ja kolme taidontarkistuskoetta, sille voidaan anoa elinikäistä verovapautta.

Koekalenteri

Kuva: Miia Halonen
Vieritä ylös