Koulutuspolku

Tavoite

Koulutuspolun tavoitteena on tukea koirakon etenemistä perustasosta hälytyskelpoisuuteen asti ja antaa hyvä kokonaiskuva pelastuskoiratoiminnasta ja pelastuskoiralajeista.

Johdanto

Pelastuskoiratoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön: pyyteettömään, koulutettuun ja motivoituneeseen auttamistyöhön. Suomen Pelastuskoiraliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton alaiset jäsenyhdistykset kouluttavat koirakoita pelastuskoiratoimintaan viranomaisten ja Vapepan vaatimusten mukaisesti.

Pelastuskoirakko toimii viranomaisen apuna kadonneiden ihmisten etsinnässä erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina.

Koirakko (ohjaaja ja koira) muodostavat työparin, jossa kummallakin on omat tehtävänsä ja erityisosaamisensa. Etsintätyö on yhteistyötä. Maastossa pelastuskoiran ja sen ohjaajan lisäksi etsintäpartioon kuuluu suunnistaja ja mahdollisesti ensiapuhenkilö. Etsintätehtävässä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa sekä henkistä kestävyyttä.

Hälytyskelpoinen pelastuskoirakko

Kaikki pelastuskoirakot ovat kahden lajin koiria huolimatta siitä  onko koirakon päälajina jälki tai haku. VIRTA-viranomaistarkastuksessa arvioidaan koirakon kyky työskennellä molemmissa etsintätaktiikoissa.

Koiran työskentely on ohjaajan hallittavissa. Koiran työskentelyvarmuus ohjaajan valitsemassa etsintätaktiikassa on varmaa ja etenevää.

Koiran ja ohjaajan henkisen ja fyysisen etsintäkestävyyden on säilyttävä koko etsinnän ajan. Koiralla ja ohjaajalla on hyvä yhteistyö ja ohjaajalla on kyky arvioida tilannetta etsinnän edetessä ja muuttaa omaa ja koiran toimintaa sen mukaan.

Pelastuskoirakokeet

Koirakko

 • Peruskoe molemmista maastolajeista (haku ja jälki)
 • Loppukoe vähintään toisesta maastolajista (haku tai jälki)
 • Pelastuskoirakon VIRTA-käyttöönottotarkastus

Ohjaajan vaatimukset hälytyskelpoisuuteen

 • Etsintäkurssi tai vastaavat tiedot
 • Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot
 • Viestintätaito ja viestintävälineiden käyttötaito
 • Suunnistustaito

Hälytysryhmiin sijoitettujen koirakoiden kokeiden tulee olla aina voimassa.

Voimassaolo tapahtuu suorittamalla taidontarkistuskokeet liiton kokeiden mukaisesti, kummassakin lajissa siten, että toisesta lajista ns. päälajista (haku tai jälki) suoritetaan taidontarkistuskoe ja toisesta ns. sivulajista (haku tai jälki) vähintään peruskoe. Kokeet ovat voimassa enintään kaksi vuotta kyseisen kokeen suorituspäivästä.

Koulutustasot

1           Alkeistaso

 • Tavoite: Peruskoe päälajista
 • Yhteistyö ja koiranlukutaito
 • Hallittavuus ja sosiaalisuus
 • Haun ja jäljestyksen perusteet hallinnassa
 • Monipuolinen ympäristöharjoittelu
 • Suunnistustaito
 • SPeKL koulutukset mm.: peruskoulutus haku ja jälki, koetoimitsijakoulutus
 • Vapepan koulutukset mm.: etsintäkurssi, viestikurssi
 • EA1-kurssi

2           Edistynyt taso

 • Tavoite: Loppukoe päälajista, sivulajin peruskoe sekä hakeutuminen hälytysryhmään
 • Haastava ympäristöharjoittelu
 • Haastavat tilanteet ja häiriöt
 • SPeKL koulutukset mm.: hälytysryhmäkoulutus, kartturikoulutus, taajamaetsintäkoulutus, VIRTA-koulutus

3           Hälytysryhmätaso

 • Tavoite: VIRTA-tarkastus
 • Etsintätekniikan vahvistaminen
 • Kestävyys ja tehokkuus
 • Muuttuvien olosuhteiden hallinta
 • SPeKL koulutukset mm.: ryhmänjohtajakoulutus, koulutusohjaajakoulutus

 

4           Hälytystaso

 • Tavoite: Hälytyskelpoisuuden ylläpito ja erikoistuminen
 • Luotettava, työskentelyvarma koira
 • Koirakolla hyvä henkinen ja fyysinen valmius
 • Erikoistuminen mm.: raunio, hajutunnistusetsintä, lumietsintä

Päätavoite hakukoiran kouluttamisessa

Koira löytää kadonneet henkilöt varmalla työskentelytavalla, vaihtelevilla alustoilla, muuttuvissa olosuhteissa sekä ilmaisee esineet, jotka kadonnut on mahdollisesti pudottanut. Koira on hyvin hallittavissa. Sekä koiralla että ohjaajalla on hyvä fyysinen kunto ja henkinen kapasiteetti. Etsintäsuunnitelman teko on sujuvaa sekä työskentely kaikissa olosuhteissa on varmaa.

 • Hallittavuus ja sosiaalisuus on luotettava;
  seuraaminen, paikallaolo pysäytys ja luoksepäästävyys
 • Ohjaajalla on hyvä suunnistustaito
 • Ohjaaja ymmärtää etsintäsuunnitelman teon merkityksen ja osaa tehdä itselleen ja koiralle sopivan suunnitelman
 • Ohjaajalla on kyky muuttaa etsintäsuunnitelmaa tarvittaessa
 • Koiran ilmaisutapa on luotettava monipuolisissa etsintäharjoituksissa erilaisissa maastoissa, sääolosuhteissa ja taajamissa
 • Työskentely on sujuvaa ja varmaa erilaisissa olosuhteissa

Päätavoite jälkikoiran kouluttamisessa

Koira löytää jäljet erilaisilla etsintätekniikoilla ja osaa jäljestää varmalla työskentelytavalla, vaihtelevilla alustoilla, muuttuvissa olosuhteissa sekä löytää esineet, jotka jäljentekijä (kadonnut) on pudottanut. Koira on hyvin hallittavissa. Sekä koiralla että ohjaajalla on hyvä fyysinen kunto ja henkinen kapasiteetti. Etsintäsuunnitelman teko on sujuvaa sekä työskentely kaikissa olosuhteissa on varmaa.

 • Hallittavuus ja sosiaalisuus on luotettava;
  seuraaminen, paikallaolo, pysäytys ja luoksepäästävyys
 • Vähintään 2 km pituinen, 4 h vanha jälki
 • Koira löytää jäljet erilaisilla etsintätekniikoilla ja nostaa ne varmuudella
 • Työskentely on varmaa erilaisissa maastoissa ja sääolosuhteissa
 • Koira osaa ajaa määrättyä jälkeä haastavista harhajäljistä huolimatta
 • Erilaisten esineiden ilmaisu on varmaa 
 • Erilaiset jäljen muodot/askellukset sujuvat ongelmitta: kaaret, kulmat jne.
 • Oman jäljen ylittäminen ns. kadonneen jälki on sujuvaa
 • Haastavat maastot ja pinnat sujuvat vaikuttamatta jäljestyksen motivaatioon: taajama, hiekka, asfaltti, ojat, tien ylitykset, lammikot, risukasat, kannot, kivikot jne.
 • Työnteon aikana muuttuvat tekijät eivät vaikuta työskentelymotivaatioon: Sääolosuhteiden ja maaston muutokset, häiriötekijät

 

Koulutus

Ympäristö

Tulevalle pelastuskoiralle on ehdottoman tärkeää olla tottunut mm. erilaisiin ympäristöihin, alustoihin, tilanteisiin, ihmisiin, eläimiin, kulkuneuvoihin ja käsittelyyn. Koira ei pysty kunnolla työskentelemään, jos se reagoi liikaa ympäristön ärsykkeisiin. Ympäristöharjoittelu on automaattisesti pääsääntöisesti koiranohjaajan vastuulla ja vaatii itsenäistä harjoittelua omalla vapaa-ajalla. Koira kannattaa ottaa mukaan kaikenlaisiin paikkoihin ja vähitellen pyytää siltä erilaisia toimintoja (asioita, jotka se jo osaa) mitä erilaisimmissa paikoissa, häiriöiden alla.

Motivaatio

Ennen varsinaisten etsintäharjoituksen aloittamista koiralle on tärkeää luoda hyvä motivaatio tehdä töitä ja etsiä maalimiehiä. Koiran täytyy haluta mennä maalimiehen luo. Motivaatio voidaan rakentaa monella tavalla koirasta ja koulutustavasta riippuen.

Motivaation rakentaminen kannattaa tehdä huolella. Tässäkin pitää edetä koiran ehdoilla. Rohkean, ahneen ja taistelutahtoisen koiran kanssa voidaan edetä nopeasti kouluttamaan itse etsintää. Jos taas koira on vaikeammin motivoitava, kannattaa tähän koulutusvaiheeseen kiinnittää erityisen paljon huomiota.

Hallittavuus

Kiinnitä huomiota hyvään yhteistyöhön ja sen rakentamiseen harjoituksissa. Hyvä yhteistyö vaatii myös omaa harjoittelua vapaa-ajalla. Yhteistyön rakentamisessa auttaa hyvä suunnittelu harjoituksille sekä toistuva hallittavuusosioiden harjoittelu. Myös harjoituksien aloittamisen tavalla on suuri merkitys yhteistyöhön.

Hallittavuusharjoitukset (mm. seuraaminen ja paikallaolo) ovat merkittäviä harjoituksia ennen varsinaisen etsintäharjoituksen aloittamista. Harjoitustien yhteydessä on myös hyvä harjoitella hallittua siirtymistä alueelta toiselle sekä koiran pysäyttämistä ja luoksetuloa.

Koulutus alkeistasolla

Koulutus lähtee haun ja jäljestyksen perusteiden opettelusta. Aluksi harjoituksia on hyvä tehdä paljon, mieluiten useita kertoja viikossa, jotta toistoja tulee riittävästi. Vaatii ehdottomasti itsenäistä harjoittelua vapaa-ajalla! Opetustilanteiden täytyy olla suunniteltuja ja tavoite asetettu oikein.

Kun koira osaa haun ja jäljestyksen perusasiat, taitoa vahvistetaan oikeanlaisilla harjoituksilla ja yleistetään erilaisissa paikoissa ja sääolosuhteissa sekä erilaisilla maalihenkilöillä/jäljentekijöillä.

Häiriöitä ja uusia treeniaiheita lisätään mukaan vähitellen ja varovasti. Jos häiriöitä tai uusia asioita on paljon, tehdään harjoitukset niin helpoiksi ja selkeiksi, että voidaan vahvistaa juuri haluttua oikeaa käytöstä. Tässä kohtaa on tärkeää olla huolellinen treenitavoitteiden rakentamisessa.

Tutustu huolella haun ja jäljestyksen peruskoeohjeeseen. Kun haun ja jäljestyksen harjoitusten perusteet ovat hallinnassa, ota koulutussuunnitelmaan mukaan peruskoeharjoitukset. Harjoittele miten kokeessa toimitaan, mitä koesuoritukseen käytännössä liittyy. Myös kokeiden järjestämiseen osallistuminen auttaa kokeisiin valmistautumiseen.

Koulutus edistyneellä tasolla

Kiinnitä huomiota loppukokeen ja peruskokeen eroon molemmissa lajeissa. Tutustu huolella loppukoeohjeeseen ja vaatimuksiin kokeessa. Tutustu myös hälytysryhmätason harjoituksiin.

Harjoittele hakutyöskentelyssä erilaisten etsintäsuunnitelmien laatimista ja alueen hahmottamista sekä käyttöä erilaisiin maastoihin, taajamaan ja rakennuksiin sekä suunnitelmassa pysymistä ja suunnitelmaan palaamista. Ohjaajan vastuulla on ymmärtää suunnitelmien erot: koealue / etsintäalue. 

Harjoittele jälkiharjoituksissa erityisesti monipuolisesti jäljennostoharjoituksia, jotta jäljen suunnan valinnasta ei tule koulutuksen edetessä haastetta. Jälkiharjoittelussa on tärkeää jo aikaisessa vaiheessa ymmärtää päätavoite, joka lopulta kiteytyy kysymyksiin: Meneekö alueelle jälki? Poistuuko alueelta jälki?

Harjoittele työskentelyn kestävyyttä sekä omaa ja koiran henkistä valmiutta.

Säännöllinen itse- ja vertaisarviointi on tärkeää.

Koulutus hälytysryhmätasolla

Tutustu hälytysryhmän harjoituksiin ja Virta-tarkastuksen ohjeisiin.

Keskity harjoituksissa omien taitojen kehittämiseen: pitkäkestoisen etsinnän suunnitteluun, yhteistyöhön kartturin kanssa, vertaistuen osaamiseen, suunnistuksen ja alueen tarkastamisen varmuuden parantamiseen. 

Ota koulutussuunnitelmaan tietoisesti mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen, mutta huomioi suunnitelmassa koiran ja oman motivaation säilyminen. Harjoitusten pääaiheeksi on hyvä ottaa harjoituksissa ilmenneet heikkoudet ja suunnitelman rakentaminen niiden ympärille.

Omista ja koiran heikkouksista pääsee eroon vasta, kun ne tunnustaa ja keskittyy määrätietoisesti korjaamaan ne. Harjoitusten motivaation säilyttämiseksi on tärkeää ymmärtää jo opittujen taitojen merkitys suunnitelmassa. Kuinka paljon kannattaa keskittyä jo opittujen asioiden ylläpitoon, niiden kehittämiseen tai heikkouksien korjaamiseen.

Harjoittele suurien ja haastavien alueiden pilkkomista pienemmiksi osa-alueiksi. Harjoittele suunnitelmaan vaikuttavien tekijöiden huomioimista etsintätaktiikassa – kuten esim. erilaiset sääolosuhteet, maastonmuodot, maalihenkilöt, haastavat piilopaikat, tienvarsietsinnät kytkettynä ja  jälki hakualueella. 


Koulutus hälytystasolla

Hälytyskelpoisuudessa pysyäkseen koirakon on pidettävä yllä ohjaajan ja koiran taitotasoa säännöllisellä, monipuolisella harjoittelulla. Säännölliset suretsintäharjoitukset ja vieraiden maalihenkilöiden hakeminen ovat tärkeitä. Vaaditut koetulokset on uusittava viimeistään kahden vuoden välein.

Toimivan hälytyskoirakon edellytys on maa- ja ilmavainutyöskentelyn hallitseminen tilanteessa kuin tilanteessa. 

Harjoitusten pitäminen mielekkäänä, sammuttamatta koiran motivaatiota jo opittuihin työskentelytapoihin, vaatii ohjaajalta kykyä tuoda harjoituksiin säännöllisesti uusia näkökulmia ja tapoja toteuttaa harjoitukset. 

Hälytyskelpoisuuden saavutettua on hyvä suunnata katse koiran ja oman osaamisen syventämiseen erikoiskouluttamisella (esim. rauniot, hajutunnistusetsintä, ryhmänjohtajakoulutus, koulutusohjaajakoulutus).

Huomioita harjoituksiin valmistautumiseen

 • Mieti aina harjoituksen tavoite, joko yhdelle tai useammalle treenikerralle
 • Tee tavoitteita myös itselle. Esim. kartturointiharjoituksia, maalihenkilönä toimiminen, etsintäsuunnitelmantekoharjoituksia jne.
 • Pidä kirjaa tavoitteiden suunnittelusta ja toteutumisesta
 • Treeneihin ilmoittautuessa kerro treeniryhmälle etukäteen treenin tavoitteet
 • Ohjeista AINA treenikaverit huolellisesti ennen treeniä. Selkeät ohjeet maalimiehille ja kartturille jne. ovat avainasemassa onnistumiseen, mutta muista, että harjoitusten onnistuminen on lähtökohtaisesti aina koiranohjaajan vastuulla.
 • Pyydä palaute treeneistä. Palautteen pyytäminen treenikavereilta on tärkeää kehityksen kannalta. Pienikin huomio voi olla tärkeä!
 • Käytä harjoituksissa karttoja ja harjoittele runsaasti etsintäsuunnitelman tekoa. Paperinen kartta, puhelimen kartta, Gps –> Versus maasto

Huomioita harjoitusten suunnitteluun ja sisältöön

 • Harjoittele sekä hakua että jälkeä erilaisissa sääolosuhteissa eri vuorokauden- ja vuodenaikoina: kuumuus, kylmyys, kuivuus, märkä maasto, vesisade, lumisade, päivä, pimeä jne.
 • Harjoittele erilaisia maalihenkilöitä: istuva, makaava, seisova, peitetty, liikkuva, puhuva, korkealla oleva, umpipiilo jne.
 • Harjoittele sekä hakua että jälkeä erilaissa maastoissa: suopursukot, suoalueet, kangasmetsät, sekametsät, kivikot, hietikot, korkeuskäyrät, vesistöt jne.
 • Taajamaharjoitukset
 • Rakennusetsintä
 • Rauniot

Huomioi AINA treenisuunnitelmassa muuttuvien olosuhteiden
mahdollinen vaikutus harjoitukseen!

Yhdistysten koulutuspolkuja sekä harjoituslistoja

Voit lähettää koulutuspolkuja, harjoittelun aihelistoja yms. jaettavaksi muillekin. Lähetä materiaali osoitteeseen tilastot@pelastuskoiraliitto.fi ja spekl@pelastuskoiraliitto.fi

Karhuseudun Etsintäkoirat – Koulutuspolku

Harjoitusvinkkejä ja -linkkejä

Voit lähettää harjoitusvinkkejä, – videoita ynnä muuta koulutukseen liittyvää jaettavaksi muillekin. Lähetä materiaali osoitteeseen tilastot@pelastuskoiraliitto.fi ja spekl@pelastuskoiraliitto.fi

Scroll to Top