Suomen Pelastuskoiraliitto

Suomen Pelastuskoiraliitto ry (SPeKL) on pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, joka toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä yhdessä poliisin ja pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa.

Pelastuskoiraliitto on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) aktiivinen jäsen.

 

© Jari Miettinen

Koulutettu pelastuskoira voi pelastaa ihmishenkiä

Pelastuskoirayhdistykset kouluttavat koiria ja niiden ohjaajia työskentelemään Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmissä. Hälytysryhmien jäsenet auttavat poliisia ja muita viranomaisia kadonneiden henkilöiden etsinnöissä. Hyvä pelastuskoira pystyy tarkastamaan ohjaajansa kanssa laajojakin alueita nopeasti ja luotettavasti – myös pilkkopimeänä yönä.

Pelastuskoiria koulutetaan sekä haku- että jälkityöskentelyyn. Hakukoira etsii ilmavainuisesti seuraten ilman mukana kulkeutuvaa ihmisen hajua. Jälkikoira puolestaan etsii maavainuisesti seuraten ihmisestä maahan jäänyttä hajujälkeä. Poikkeusolojen varalle Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä koulutetaan myös rauniokoiria. Koulutus järjestetään pelastusviranomaisten kanssa. Koulutetut rauniokoirat sijoitetaan väestönsuojeluorganisaatioon.

Etsintätyö on yhteistyötä. Maastossa pelastuskoiran ja sen ohjaajan lisäksi etsintäpartioon kuuluu suunnistaja ja mahdollisesti ensiapuhenkilö. Myös ohjaajalta ja suunnistajalta vaaditaan tarvittavat ensiaputaidot. Rauniotyöskentelyssä raivauskomppaniaan kuuluvat pelastuskoirat ottavat osaa pelastus- ja etsintätyöhön pelastustoimen henkilöstön apuna.

Mukaan toimintaan

Tärkein syy lähteä mukaan pelastuskoiratoimintaan on halu auttaa ja kouluttautua auttajaksi.

Pelastuskoiratoiminta on henkilölle, joka haluaa löytää koiransa kapasiteetin ja pitää luonnossa liikkumisesta kelillä kuin kelillä.

Etsintätehtävässä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa sekä henkistä kestävyyttä. Pelastuskoiran tulee olla perusterve, luonteeltaan sosiaalinen ja yhteistyöhaluinen. Koiran pitää pystyä liikkumaan vaivatta erilaisissa oloissa. Koiran rodulla ei ole väliä ja myös monirotuinen koira voi toimia pelastuskoirana.

Pelastuskoiraliiton alueelliset jäsenyhdistykset kouluttavat pelastuskoirakoita. Etsintä-, ensiapu- ja muuta tarvittavaa koulutusta järjestävät myös Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja sen jäsenjärjestöt. Pelastuskoiraliitto kouluttaa jäsenyhdistysten kouluttajia, toimihenkilöitä ja liiton koetestaajia yhdessä viranomaisten kanssa.

Scroll to Top