Finlands Räddningshundförbund rf’s strategi

Fokus 2023-2025

Uppgift

Producera utbildade och operativt testade räddningshundar och räddningshundgrupper för användning vid eftersök av försvunna personer.

Arbete i sökorganisationer som hjälp för myndigheterna.

Mål

Öka antalet larmhundar

Grundläggande verksamhet

 • Öka kompetensen för utbildning i grundläggande färdigheter.
 • Öka förståelse för hur räddningshundar används.
 • Sänka åldern för färdiga Virta-hundar som arbetar under polisen.
 • Att öka antalet Peto-hundar som arbetar under räddningstjänsten
 • Nationell bevakning av räddningshundsgrupper

Mätare:

 • Virta-hundarnas ålder vid godkännande.
 • Antal larmhundar/antal medlemmar
 • Larm hundarnas ålder
 • Deltagande i prov/antal medlemmar
 • Procent av godkända testresultat.

Förstärkning av räddningshundarnas-larmgrupper

 • En larmgrupp arbetar självständigt och effektivt
 • Att stärka och tydliggöra gruppledarens roll
 • Räddningshundsgruppens mångsidighet i eftersök

Mätare:

 • Antal larm för hundgrupperna.
 • Antalet gruppledare, hundekipage och kartläsare
 • Larmgruppsmedlemmarnas utbildningsnivå

Öka användningen av räddningshundar i alarmeringsuppgifter

 • Polisens och räddningshundsgruppernas samtidiga arbete i den första vågen under myndigheternas ledning
 • Öka kunskapen om räddningsverksamhet hos räddningshundsgrupper
 • Utveckling av larmsystem för att stödja användningen av räddningshundsgrupper

Mätare:

 • Totalt antal larm
 • Antal larm regionalt
 • Uppgifter för hundförare i eftersöksorganisationer

Värderingar

 • Frivilligt arbete – Frivilligt yrkesverksamma
 • Kvalitet – Verifierad kompetens
 • Uppskattning av hundarna – Socialt uppdrag, lämpligt bemötande
 • Öppenhet – Transparens
 • Samarbete och ömsesidig uppskattning – Myndigheter, medlemsföreningar, organisationer

 

 

Scroll to Top