Suomen Pelastuskoiraliiton strategia

Painopisteet 2023- 2025

Tehtävä

Tuottaa koulutettuja ja toimintaan testattuja pelastuskoirakoita ja pelastuskoiraryhmiä käytettäväksi kadonneiden henkilöiden etsinnöissä.

Toimia etsintöjen organisaatioissa viranomaisten apuna.

Tavoite

Hälytyskoirien määrän lisääminen

Perusvarmaa tekemistä

 • Perus lajikoulutustaitojen lisääminen
 • Pelastuskoiran käytön ymmärtäminen
 • Poliisien alaisuudessa toimivien Virta-koirakoiden valmistumisiän aleneminen
 • Pelastuslaitosten alaisuudessa toimivien Peto-koirakoiden määrän lisääminen
 • Pelastuskoiraryhmien valtakunnallinen kattavuus

Mittarit: 

 • Virtakoirakoiden valmistumisikä
 • Hälytyskoiramäärä/jäsenmäärä
 • Hälytyskoirien ikä
 • Koeosallistumiset/jäsenmäärä
 • Koetulosten hyväksymisprosentti

Pelastuskoira-hälyryhmän vahvistaminen

 • Pelastuskoiraryhmä toimii itsenäisesti ja tehokkaasti
 • Ryhmänjohtajan roolin vahvistaminen ja selkeyttäminen
 • Pelastuskoiraryhmän monikäyttöisyys etsinnässä

Mittarit:

 • Koiraryhmien hälytykset
 • Ryhmänjohtajan, koirakoiden ja kartturien määrä
 • Koiraryhmien jäsenten koulutuksen taso

Pelastuskoirien käytön lisääminen hälytystehtävissä

 • Poliisin ja pelastuskoiraryhmien samanaikainen toiminta ensimmäisessä aallossa viranomaisen alaisuudessa
 • Pelastustoimen tietoisuuden lisääminen pelastuskoiraryhmistä
 • Hälytysjärjestelmän kehittäminen tukemaan pelastuskoiraryhmien käyttöä

Mittarit:

 • Kokonaishälytysmäärä
 • Alueellinen hälytysmäärä
 • Koiratoimijoiden tehtävät etsintäorganisaatioissa

Arvot

 • Vapaaehtoistyö – Vapaaehtoisammattilainen
 • Laatu – Todennettu osaaminen
 • Koirien arvostus – Yhteiskunnallinen tehtävä, asianmukainen kohtelu
 • Avoimuus – Läpinäkyvyys
 • Yhteistyö ja keskinäinen arvostus – Viranomaiset, jäsenyhdistykset ,järjestöt
Scroll to Top