Lumivyörypelastaminen näyttö

Tavoite

Lumivyöryonnettomuuksissa käytettävien koirakoiden osaamisen todentaminen.

Koirakkoa voi käyttää pelastustehtävällä, kun se on suorittanut Virta-käyttöönottotarkastuksen.

 

Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on koirakolla, jolla on voimassa olevat Vapepa-hälytyskoirakolle vaaditut Suomen Pelastuskoiraliiton kokeet
suoritettuna, mutta jonka ei ole tarvinnut suorittaa VIRTA-käyttöönottotarkastusta.

Koiranohjaajalla tulee olla suoritettuna FINLAV:n PRO1-kurssi.
Ensimmäistä kertaa osallistuvalla koirakolla tulee olla
hälytysryhmänsä puolto näyttöön osallistumiselle.

 

Järjestäjä

Näyttökokeen järjestäjänä voi toimia Pelastuskoiraliittoon kuuluva yhdistys.

 

Näyttökokeen anominen ja tulosten ilmoittaminen

Näyttökokeen anominen tapahtuu Pelastuskoiraliiton käytänteiden mukaisesti. Näyttökokeet
voidaan anoa ns. avoimella aikataululla puoleksi vuodeksi myöntämispäivästä lähtien. Näyttökoe on myönnetty, kun näyttöajan alkamis- ja loppumispäivämäärät
näkyvät SPeKL koekalenterissa.

Näyttökokeen tulokset ilmoitetaan Pelastuskoiraliiton käytänteiden mukaisesti.

 

Näyttökokeen vastaanotto

Näyttökokeen vastaanottajana toimii SPeKL:n testaaja: Lumivyörynäytön vastaanottajakoulutettu ja FINLAV:n PRO1-kurssin tai vastaavan kurssin käynyt testaaja.  Näytön toisena arvioijana voi toimia FINLAV:n kouluttaja.

Pelastuslaitoksen edustajan osallistumista näyttökokeeseen toivotaan, mutta se ei ole testin järjestämisen edellytys.

 

Voimassaolo

Näytön voimassaoloaika on noin 2 vuotta, alkaen näyttökokeen suorituspäivästä ja päättyen näyttökokeen voimassaoloajan
mukaisen talvikauden päättymiseen. Tämä näyttökoe toimii myös taidontarkistuksen testinä.

Näytön voimassaoloon voi hakea jatkoaikaa poikkeuksellisen lumitilanteen johdosta.

 

Kustannukset

Pelastuskoiraliitto vastaa testaajan kuluista, näyttökokeen järjestävä yhdistys vastaa näyttökokeen muista kustannuksista.

 

Turvallisuussuunnitelma

Näyttökokeen järjestäjä laatii turvallisuussuunnitelman, jossa on käsitelty mm. johtovastuu ja toiminta vaaratilanteessa (lumiluolan sortuminen).

Turvallisuussuunnitelma on käytävä läpi ennen näyttökoetta.

Koira ja koiranohjaaja osallistuvat kokeeseen koiranohjaajan omalla vastuulla.

 Näyttökoeohje

Näyttökoe sisältää kolme osuutta: kelkkakuljetuksen testaus, lumivyöryetsinnän testi ja piipparietsintä.

 

Kelkkakuljetuksen testaus

 • Kuljetusmatka vähintään 100 metriä, suoritusvauhti noin 10-20 km/h.
 • Koirakot kuljetetaan yksitellen, turvallisesti (reen tai vastaavan kyydissä) etsintäalueelle.

Näytön hyväksyminen

 • Koiran on oltava kuljetettavissa ja toimintakykyinen kuljetuksen jälkeen.

Lumivyöryetsinnän testi

 • Ratamestarin vastuulla on piilojen kunnosta huolehtiminen (peittely, koirien pissojen poistaminen jne).
 • Kokeen kesto on noin 15 min.
 • 0,5 hehtaarin alue (100 x 50 m tai vastaava). Alue on ns. myllätty riittävästi eli lumen pinnalla on jälkiä ja hajuja koko alueen laajuudelta.
 • Mielellään rinnealue; jos testialue tasainen, määritetään vyöryn kulkusuunta ja rajaus.
 • Mielellään mahdollisimman huomaamattomat piilot.
 • Simuloidaan mahdollisimman tarkkaan oikeaa tilannetta + kerrotaan taustatarina.
 • Alueella on 1-2 maalihenkilöä lumella piiloihin peitettynä lumen koostumuksesta riippuen 50-100 cm syvyyteen. Piiilot ovat hajustuneet vähintään 20 minuuttia ennen ensimmäistä koirakkoa. Maaleja ei nosteta kokeen aikana.
 • Käytettävissä tulee olla vähintään 3 piiloa. Kaikki piilot ovat suljettuina, tyhjät piilot ovat olleet hajuttomina 12 h.
 • Alueella on vähintään 2 lapioilla ja sondeilla varustettua häiriöhenkilöä, jotka toimivat samalla maalien turvahenkilöinä (maaleilla radiopuhelinyhteys ns. ykkösturvahenkilöön).
 • Kokeen aloittamisen piste voi olla rinteen ylä- tai alaosassa; koe alkaa tästä pisteestä.
 • Nollakoirakko; hajustaa alueen myös koiran hajulla.

Koirakon näyttö

 • Etsintäsuunnitelman tekeminen: Suunnitelmaan tulee ottaa taustatarinan huomiot mukaan ja etsinnän tulee olla etenevää sekä tehokasta.
 • Kaikki piilotetut maalihenkilöt on löydettävä.
 • Ilmaisun muoto vapaa; ohjaaja hyväksyy koiran ilmaisun ja osoittaa löytökohdan, jonka ratamestari merkkaa sondilla.
 • Virheilmaisuja tai jättöjä ei sallita.
 • Koiranohjaajan on kyettävä liikkumaan alueella.
 • Näyttö päättyy ajan ollessa täynnä tai koiranohjaajan ilmoitettua alueen tarkastetuksi.

Näytön hyväksyminen

 • Kaikki piilotetut maalihenkilöt ovat löydetty sekä muut ohjeessa vaaditut kriteerit ovat täytetty.

Piipparietsintä

 • Kokeen kesto noin 5 min
 • 50 x 50 m tai vastaavan kokoinen alue; alue on ns. myllätty riittävästi.
 • 2 piipparia
 • Piipparit sijaitsevat noin 50 cm syvyydessä.
 • Näytön järjestäjällä oltava 2 varapiipparia paristoineen.

Koiranohjaajan näyttö

 • Etsintäsuunnitelman tekeminen.
 • 2 piipparia etsittävä, sondattava ja kaivettava esille.

Koiranohjaajan varusteet

 • Kypärä, sondi, lapio ja piippari. Sondin ja lapion on oltava repussa kokelaan tullessa testiin. Piipparin tulee olla päälle puettuna (send-asennossa).
 • Koiranohjaajalla tulee olla käytössä vallitseviin lumiolosuhteisiin sopiva varustus, esim. sukset, lumikengät tai vastaavat.

Näytön hyväksyminen

 • Koiranohjaaja on etsinyt, sondannut ja kaivanut esille 2 piipparia vaaditussa ajassa.

Lumivyörypelastaminen näytön hyväksyminen

Näyttö on hyväksytty, kun kaikki kolme osiota on suoritettu hyväksytysti saman näyttötilaisuuden yhteydessä.

 

Scroll to Top