Pelastuskoiraliitto aloittaa hakukouluttaja-koulutuksen

5.12.2023

Koulutuksessa pyritään lisäämään osaamista yhdistyksissä hakukoulutuksissa.

Koulutus toteutetaan luentoina, ryhmäkeskusteluina ja alueellisina harjoituksina vertaisoppimisena.

Koulutusten aluevastaavina toimivat: Etelä: Marjo Paavilainen ja Elina Lieko; Itä: Sanna Ainola ja Tiina Salminen; Länsi: Elisa Reunanen, Hilkka Hangasmäki ja Päivi Kuusela; Pohjoinen: Päivi Kekkonen ja Jonna Meranne.

Koulutukseen otetaan jokaisesta yhdistyksestä, jossa on 1-20 jäsentä 1 henkilö, vähintään 40 jäsentä 2 henkilöä, 60 jäsentä 3 henkilöä ja näin edelleen siten, että jokaista 20 jäsentä kohti mukaan voi tulla yksi henkilö.

Vaatimukset koulutukseen hakeutuvalta: Yhdistys esittää hakijan/hakijat.

Koulutukseen osallistuva sitoutuu viemään tietoa yhdistykseensä koulutuksen toteutuksessa sovituilla tavoilla.

Yhdistyksen koulutusvastaavien kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä koulutuksen teemojen viemisessä yhdistyksiin.

Suositellaan, että osallistuja ei ole sama kuin oli Jälkikouluttajakoulutuksessa.

Koulutus alkaa keväällä 2024, ensimmäinen jakso maaliskuussa 2024. Kokonaisuus kestää noin syksy 2025 asti.

Tavoitteet:

Kokonaisuuden tavoitteet: Hakukoiran käyttö etsinnällä

 • Hakukoulutuksen teoria- ja käytäntötietoisuus lisääntyy yhdistyksissä lajikouluttajien kautta.
 • Haku käsitellään palasina ja kukin palanen käydään järjestelmällisesti läpi kattavan kokonaiskuvan saavuttamiseksi.
 • Loppuosion teema: hakukoiran käyttö etsinnällä
 • Vertaisoppiminen ja olemassa olevan tiedon jakaminen

Toteutus:

Koulutuksen oppimisjaksot (2-3 kk) muodostuvat myöhemmin kuvatuista teemoista.

Kuhunkin jaksoon sisältyy:

Valtakunnallinen teoriatoteutus Teamsillä aiheittain: ulkopuolisen luennoitsijan n. 2 h teoriaosuus, joka on mahdollinen arki-iltana.

Alueellisesti tapaaminen (pohjoinen, etelä, länsi, itä), joka keskittyy käytännön harjoituksiin.

 • Laskennallisesti kullakin alueella noin 15 osallistujaa, jotka voi edelleen jakaa 2 vertaisryhmään.
 • Oppimisjakso antaa alueelliselle tapaamiselle aikaikkunan.
 • Lähipäivät voidaan yhdistää siten, että lähipäivällä voi olla useampi teema kerralla.
 • Alueelliselle tapaamiselle muodostetaan rakenne ja sen kesto olisi 1 pv (esim. 6-8 h), jolloin osallistuminen ei edellytä välttämättä yöpymistä.
 • Osallistumisista pidetään kirjaa.
 • Järjestelyistä vastaavat kunkin alueen koulutusvastaavat ja alueen yhdistysten järjestelyihin osallistuvilla koulutusvastaavilla on mahdollisuus osallistua tapaamiseen.

Välitehtävät, jotka ohjaavat omassa yhdistyksessä vedettävissä ryhmissä tapahtuvaa toimintaa kunkin jakson aikana

 • Kunkin teeman aikana koulutukseen osallistuva seuraa oman ryhmän toimintaa ko. aiheeseen liittyen ja vie oppeja yhdistykseen
 • Välitehtävät ja niiden asioiden jalkauttaminen yhdistyksiin käsitellään alueellisissa Teamseissä.
 • Tulossa yhteiset raamit raportoinnille

Kustannukset:

Yhdistykset vastaavat osallistujiensa alueellisten tapaamisten kustannuksista (matkat, ruuat, majoitus).

Liitto kustantaa koulutusten aluevastaavien kustannukset alueellisissa tapaamisissa (tämä haetaan alueellista avustusta haettaessa).

Alueellisiin tapaamisiin on mahdollista hakea myös avustusta osallistujien kuluihin ruoan ja majoituksen osalta.

Alueellisen tapaamisen järjestävä yhdistys hakee avustusta.

Alueellinen avustus 100 %, max 500 euroa

Avustuksen hakeminen täältä: Koulutukset – Suomen Pelastuskoiraliitto

Sisältö ja aikataulu:

 1. Hakukoulutuksen tavoitteet, harjoituksen suunnittelu (käsitteet, termit, varusteet), fyysiset edellytykset. Luento viikko 11, jakson kesto viikkoon 15 asti.
 1. Motivaatio, palkkaus, maalimiehen toiminta, ilmaisun valinta, Luento viikko 15, jakson kesto viikkoon 25 asti.
 1. Ilmaisu
  1. Ilmaisu 
  2. Ilmaisu 
  3. Ilmaisu    Luennot viikot 32-34, jakson kesto viikkoon 39 asti
 1. Hajujen liikkuminen, olosuhteet. Luento viikko 40, jakson kesto viikkoon 48 asti.
 1. Koiran ja ohjaan yhteistyö. Ohjaaminen, hallittavuus, lukeminen. Luento viikko 11/2025, jakson kesto viikkoon 18 asti.
 1. Hakukoiran käyttö etsinnällä: Etenevä harjoittelu, sokkoharjoittelu. Luento viikko 19/2025, jakson kesto viikkoon 25 asti.
 1. Hakukoiran käyttö etsinnällä: Etsintätaktiikka, etsintäsuunnitelma, kartturi yhteistyö. Luento viikko 33, jakson kesto viikkoon 43 asti.

Yhdistys, ilmoita osallistujasi Haku-lajikouluttajakoulutukseen täältä 15.1.2024 mennessä:

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=707E270BE4EC2EE3C2258A7C0028F4F7

Lisätietoja: Mika Soininen mika.soininen@pelastuskoiraliitto.fi

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top