Pelastuskoiraohjaajan peruskoulutus Haku – koulutusmateriaali

 

Koulutuksen aloitus

Motivaatio!

Hyvän hakukoiran täytyy pystyä
työskentelemään sekä täysin itsenäisesti että myös ohjatusti, yhtä hyvin
erittäin lähellä ohjaajaa kuin todella kaukana ohjaajasta ja omata hyvä
motivaatio työskentelyyn. Näiden kahden työskentelytavan yhdistäminen antaa
monta etua ja lisää mahdollisuuksia kehittää koiraa. Kaiken koulutuksen takana
tulee olla hyvä motivaatio. Motivaatio voidaan rakentaa monella tavalla
koirasta ja koulutustavasta riippuen.

Motivaation rakentaminen kannattaa tehdä huolella ja käyttää siihen aikaa.
Hyvän motivaation rakentamisessa on tärkeää osata edetä koiran ehdoilla.
Rohkean ja ahneen koiran kanssa eteneminen on usein nopeampaa, kun taas
vaikeammin motivoitavan koiran kanssa, kannattaa tähän koulutusvaiheeseen
kiinnittää erityisesti huomiota.

Opetustyylin valinta

Koulutus lähtee opetustyylin ja ilmaisun valinnasta. Hakukoulutuksen voi
aloittaa ilmaisun opettelusta, etsintäharjoituksista tai niiden yhdistelmästä.

Oli tapa mikä hyvänsä, harjoituksia täytyy tehdä paljon, useita kertoja
viikossa ja motivaation rakentamiseen on hyvä kiinnittää huomiota läpi
koulutuskaaren. Pelastuskoiran kouluttaminen vaatii ehdottomasti myös
itsenäistä harjoittelua vapaa-ajalla. Opetustilanteiden täytyy olla
suunniteltuja ja tavoite asetettu oikein.

·        1. tapa: Ilmaisu opetetaan ensin varmaksi. Etsiminen opetetaan seuraavaksi, jolloin
koiralla aina ilmaisu mukana maalimiehellä.

 

·        2. tapa: Etsiminen opetetaan ensin. Ilmaisu opetetaan erikseen myöhemmin.

Etsintä ja
ilmaisu yhdistetään.

 

·        3. tapa: Ilmaisu ja etsiminen opetetaan alusta asti yhtä aikaa.

Ilmaisumuodot ja ilmaisun valinta

·        Haukkuilmaisu;
Koira haukkuu löydetyn luona ohjaajan saapumiseen asti.

·        Rullailmaisu;
Koira palaa löydetyn luota ohjaajan luokse kaulallaan roikkuva
rulla suussa ja vie ohjaajan löydetyn luokse.

·        Kertova ilmaisu:
Koira palaa löydetyn luota ohjaajan luokse ja tekee erikseen
opetetun merkin
(esim. istuu viereen, menee maahan ohjaajan eteen tms.) ja vie ohjaajan
löydetyn luokse.

Ilmaisun valintaan vaikuttavia koiran ja ohjaajan ominaisuuksia

·      Itsenäinen/ohjaajasidonnainen

·      Dominoiva/alistuva

·      Haukkuherkkä/äänetön

·      Ihmisrakas/varautunut

·      Noutaa mielellään/ei nouda

·      Onko itsellä jotain tiettyjä mieltymyksiä tai rajoitteita?


Ilmaisun valinta kannattaa tehdä huolella, sillä sen vaihtaminen
on useimmiten aikaa vievää ja haastavaa
. Mikäli ilmaisun joutuu
vaihtamaan, kannattaa varautua siihen, että koira väsyneenä ja paineen alla
saattaa palata ensiksi opittuun ilmaisumuotoon. Koirat oppivat nopeasti
etsintätyöskentelyn, ilmaisun oppiminen vie enemmän aikaa.


Ilmaisujen vertailua

Haukkuilmaisun edut

·       Yksinkertainen

·        Helppo ja suhteellisen nopea kouluttaa

·        Raunioilla tarkka

·        Kouluttamisesta paljon olemassa olevaa tietoa ja
kokemusta

·        Monelle koiralle luontainen tapa ilmaista asioita

·        Yleisesti ja kansainvälisesti hyväksytty ilmaisumuoto

·        Palkitsevaa koirille, jotka pitävät ihmisistä ja
haukkumisesta

 

Haukkuilmaisun haasteet

·      Kuuluvuus

·      Haukun laatu

·      Vaatii koiralta itseluottamusta ja varmuutta

·      Voi olla pelottava löydettävän kannalta

·      Koira ihmisen luona, joten voi tapahtua jotain mikä häiritsee ilmaisua

·      Fyysisesti rankka

·      Näennäisesti helppo, joten voidaan valita ilmaisumuodoksi väärin perustein

 


Rullailmaisun edut

·           Selkeä ilmaisu (vertaa: kertovassa ilmaisu pitää miettiä ”tapa kertoa” koirakohtaisesti)

·           Koiran ja maalihenkilön/kadonneen kannalta miellyttävä

·           Toimii hyvin ja helppo kouluttaa, jos koira pitää kantamisesta

·           Turvallinen, koiran ei tarvitse jäädä löydetyn luokse

 

Rullailmaisun haasteet

·           Tekninen opettaa, opetukseen täytyy käyttää paljon aikaa

·           Tekninen, väline saattaa rikkoutua

·           Rullan pudottaminen, hävittäminen

·           Valeilmaisun riski

·           Koira joutuu etsimään myös ohjaajan

·           Tuo omat vaarat ja haasteet raunioille

·           Liinan käyttö hankalassa maastossa

·           Fyysisesti rankka

 

                      

Kertovan ilmaisun edut

·           Koiran ja maalihenkilön/kadonneen kannalta miellyttävä

·           Sopii koirille, jotka eivät pidä haukkumisesta ja tavaroiden kantamisesta ja ovat ohjaajasidonnaisia

·           Turvallinen, koiran ei tarvitse jäädä löydetyn luokse

 

Kertovan ilmaisun haasteet

·           Tekninen opettaa, opetukseen täytyy käyttää paljon aikaa

·           Opetetun tavan ”kertoa” unohtaminen, kiire takaisin maalille

·           Valeilmaisun riski

·           Koira joutuu etsimään myös ohjaajan

·           Tuo omat vaarat ja haasteet raunioille

·           Liinan käyttö hankalassa maastossa, mikäli käyttää

·           Fyysisesti rankka

 

 


Käytännönharjoituksien aloitus

 

1. tapa: Ilmaisun kouluttamisella aloittaminen

 

     
Ilmaisu opetetaan ensin varmaksi. Etsiminen opetetaan
seuraavaksi, jolloin ilmaisu on aina mukana maalimiehellä.

 

Kun koira osaa ilmaisun, sen vahvistamiseen ja yleistämiseen on hyvä
käyttää runsaasti aikaa.  Ilmaisun
vahvistamista ja yleistämistä kannattaa tehdä erilaisissa paikoissa,
erilaisilla maalihenkilöillä sekä erilaisissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi
taajama- ja rakennusetsintäharjoituksina, eri asennoissa olevilla
maalihenkilöillä, erilaisissa maasto- ja sääolosuhteissa. jne.

Uusien treeniaiheiden lisäämisessä on kuitenkin tärkeää olla tarkkana ja tehdä
se vähitellen ja varovasti. Harjoituksien suunnittelu on erittäin tärkeää; mitä
teet, miksi ja miten teet. Jos häiriöitä tai uusia asioita on paljon, tehdään
harjoitukset niin helpoiksi ja selkeiksi, jotta voidaan vahvistaa juuri
haluttua oikeaa käytöstä. Tässä kohtaa on tärkeää olla huolellinen
treenitavoitteiden rakentamisessa.       

 

Haukku ilmaisun kouluttaminen

 

1.    Koira opetetaan ensin haukkumaan muualla kuin treeneissä

 

·        Namipurkilla tai lelulla houkuttelemalla

·        Kehutaan ja palkataan pienimmästäkin äänestä

·        Kasvatetaan haukkumäärää maltillisesti

·        Haukku voidaan kohdistaa purkkiin tai leluun

·        Opetetaan samalla maalihenkilökäytös

·        Haukutus otetaan mukaan treeneihin, kun koira osaa ilmaisun muualla ja tietää varmasti, mitä sen kuuluu tehdä.

2.    Erilliset ilmaisutreenit treenien yhteydessä

·        Ohjaaja opettaa maalimiehiä tekemään samoin kuin itse kohdassa 1

·        Aluksi pienestäkin äänestä palkka

·        Kasvatetaan haukkumäärää maltillisesti

·        Kasvatetaan maalimiehen etäisyyttä

·        Opetetaan erilaiset häiriöt (alustat, olosuhteet, ihmiset, pimeä, äänet, koirat)

·        Ilmaisu siirretään etsintään. Aloitetaan helpolla etsinnällä, sitten vaikeutetaan.

 

3.    Ilmaisu mukaan etsintäharjoituksiin

 

                     

Rullailmaisun kouluttaminen

 

1.    Opeta nouto ja palautus ensin muualla kuin treeneissä

·        Opetuksessa käytetään useimmiten irtorullia, mutta myös kiintorullalla voi aloittaa

·        Kiintorullan valinta

·        ns. I-rulla, joka roikkuu suorana rullana koiran
pannasta.

·        ns. norjalaisrulla ”norski”, joka roikkuu kaarella
koiran pannasta.

 

2.    Erilliset ilmaisuharjoitukset treenien yhteydessä, kun nouto ja palautus on
valmis

·        Ilmaisuharjoitukset irtorullalla

·        Maalihenkilö menee haluamasi matkan päähän päähän koirasta ja laittaa rullan maahan tai pitää kädessä vaakatasossa koiran
seisonta korkeudella.

·        Muista harkita sopiva etäisyys eri koulutusvaiheissa.

·        Ohjaaja päästää koiran irti. Maalihenkilö voi tarvittaessa kutsua koiraa, mutta pysyy muuten passiivisena.

·        Koira hakee rullan maalihenkilön luota ja palauttaa ohjaajalle. Ohjaaja voi tarvittaessa käyttää noutokäskyä.

·        Ohjaaja kytkee koiran ja antaa näytölle meno käskyn. Ohjaaja voi pyytää maalihenkilö vielä tarvittaessa kutsumaan koiraa
tehostaakseen koiran motivaatiota palata takaisin. Maalihenkilö palkkaa koiran nameilla tai leikittäen lelulla.

·        Kun harjoitukset alkavat sujua, koiralla on hyvä olla kiintorulla kaulassa, jotta tottuu siihen ja voi myös mahdollisesti tarjota
kiintorullan ottamista maalihenkilön luona.

·        Ilmaisuharjoitukset kiintorullalla (opettaminen kohdetyöskentelyn avulla)

 • Pohjataitona esineen nouto (pito, kantaminen ja luovutus) erilaisissa ympäristöissä ja alustoilla.
 • Opetetaan kiintorullan nosto vihjeestä, rullan luovutus halutulla tavalla ja haluttuun paikkaan ja asentoon. Rullan nosto opetetaan niin, että koira nostaa rullan vain vihjeestä ja heti vihjeen saatuaan.
 • Näytölle meno. Opetetaan koira menemään kohteen luo (palkkapurkki, alusta). Yhdistetään siihen haluttu maalihenkilökäytös (istuminen, maahanmeno). Jos koira halutaan kytkeä näytölle mennessä, yhdistetään myös se tähän. Alkuun kohde lähellä, matkaa pidennetään ja yleistetään monipuolisesti erilaisiin paikkoihin, ihmisiin, alustoihin ja häiriöihin. Tähän ei liity lainkaan etsimistä.
 • Kohteen koskeminen. Koira opetetaan koskemaan kohdetta kuonollaan vihjeestä ja palaamaan ohjaajan luo. Kohteeksi sopii hyvin esim. pahvinen kahvikuppi, kauha tms. Tällä opetetaan koiralle haluttu etäisyys maalista. Tämän kohteen vihjeestä tulee etsimisvihje. Tätä yleistetään hankalampiinkin paikkoihin (kiipeilyä, reitin etsimistä, hankalia alustoja) sekä erilaisiin häiriöihin (mm maalimiesasennot ja -häiriöt) koiran osaamistason ja etenemisen mukaan.
 • Palat voi yhdistää toisiinsa eri tavoin. Esim. etuperin ketjuttamalla: ensin yhdistetään kohteen koskeminen ja rullan nosto ja luovutus. Koira lähetetään koskemaan kohteeseen. Juuri kun koira koskee kohdetta, annetaan rullan noston vihje. Rullan noston vihje häivytetään. Yleistetään ketjua eri paikoissa, ihmisillä yms. Tärkeää että koira ei nosta rulla koskematta kohteeseen ja että se aina nostaa rullan kohteeseen koskettuaan.
 • Kun tämä ketju on vahva, yhdistetään siihen näytölle meno pala. 
 • Takaperin ketjuttaessa yhdistetään ensin näyttö ja rullan nosto ja luovutus, sitten lisätään ketjun alkuun kohteen koskeminen.
 • Kun ketju on valmis, yhdistetään se etsimiseen. Kohteet häivytetään.
 • Kaikki ketjun osat tai koko ketju voidaan opettaa sujuviksi pelkästään kohteilla tai kohde+maalihenkilö.

3.    Ilmaisu mukaan etsintäharjoituksiin

 

 

Kertovan ilmaisun kouluttaminen

 

 

1.    Opeta ilmaisukuvio ensin muualla kuin treeneissä

·        Ilmaisukuvio on erikseen opetettu tehtävä, kerrontatapa, jonka koira tekee tullessaan ohjaajan luokse esim. haukkuu ohjaajalle, hyppää päin, istuu sivulle, menee makaamaan eteen, ohjaajalla olevasta rullasta vetäminen tms. 

·        Kerrontapa valitaan useimmiten koiran ominaisuuksien mukaan eli mitä koira luontaisesti tarjoaa ja ruvetaan vahvistamaan sitä.


2.       Erilliset ilmaisuharjoitukset treenien yhteydessä, kun
ilmaisukuvio on valmis

·        Maalihenkilö menee haluamasi matkan päähän piiloon koiraa ja kutsuu. sekä tarvittaessa näyttäytyy.

·        Muista harkita sopiva etäisyys eri koulutusvaiheissa

·        Ohjaaja päästää koiran irti. Koiran tullessa maalihenkilön luo, maalihenkilö on passiivinen. Tarvittaessa ohjaaja kutsuu koiran takaisin ja
antaa vinkin ilmaisukuvion tekemiseen.

·      Ohjaaja kytkee koiran ja antaa näytölle meno käskyn.

 

3.    Ilmaisu mukaan etsintäharjoituksiin

 

 

2. tapa: Etsinnän kouluttamisella aloittaminen

Etsiminen koulutetaan ensin. Ilmaisu koulutetaan
erikseen myöhemmin, jonka jälkeen etsintä ja ilmaisu yhdistetään.

Erilaisia etsintäkoulutuksen aloitustapoja ovat: Hajureagointiharjoitus, Näkölähdöt, Muistikuvaharjoittelu/haamut, Ääniavut.
Tyypillisimmin etsinnän kouluttaminen aloitetaan hajureagointiharjoituksella.
Muita käytettyjä termejä harjoitukselle on tuuliharjoittelu ja hajuhaku.

·        Hajureagointiharjoitus

·        Hajuaisti ainoana työkaluna alusta asti

·        Muista harkita sopiva etäisyys eri koulutusvaiheissa

·        Kasvattaa koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä

·        Antaa koiralle itsevarmuutta hajuun reagoimiseen

·        Tärkeää huomioida maalihenkilömotivaatio. Motivaation vaikuttaa palkan mieluisuus.

·        Harjoituksia on hyvä toteuttaa sekä kytkettynä, että vapaana olevan koiran kanssa.

·        Näkölähdöt

·        Maalihenkilö innostaa koiran lähtemään peräänsä makupaloilla tai lelulla ja juoksee/kävelee piiloon. Koira päästetään etsimään,
kun koiralla on vielä näköyhteys maalihenkilöön. Huomioi sopiva etäisyys.

·        Kasvattaa maalihenkilömotivaatiota

·        Auttaa keskittymiseen ympäristöhäiriöiden läsnä ollessa

·        Rohkaisee

·        Muistikuvaharjoittelu/haamut

·        Koira näkee mihin suuntaan maalihenkilö lähtee/haamu näyttäytyy.

·        Koira käännetään/viedään pois, käännetään/tuodaan takaisin ja päästetään etsimään.

·        Muista harkita sopiva etäisyys eri koulutusvaiheissa.

·        Kasvattaa maalihenkilömotivaatiota.

·        Tukee yhteistyötä ja hallittavuutta ohjaajan kanssa.

·        Ääniavut

·        Koiralla ei ole näköyhteyttä maalihenkilöön.

·        Koira kuulee äännähdyksen; kutsu, yskäisy, taputus yms.

·        Koira päästetään etsimään maalihenkilö

·        Kasvattaa maalihenkilömotivaatiota

·        Koira oppii käyttämään myös kuuloa


3. tapa: Ilmaisun ja etsinnän yhtäaikainen kouluttamisella aloittaminen

 

·        Ilmaisu ja etsiminen koulutetaan alusta asti yhtä aikaa, mutta erillisinä
tai yhdistettyinä harjoituksina.

 

Eteneminen aloituksen jälkeen

 

Harjoituksien kestoa, etäisyyksiä maalihenkilöön ja alueen kokoa lisätään
koiran etenemisen mukaan. Yleistäminen tapahtuu viemällä harjoituksia
erilaisiin ympäristö- ja sääolosuhteisiin. Huomioi koko ajan koiran motivaatio.

 

Hallittavuus ja yhteistyö

 

Yhteistyö ja hallittavuus rakennetaan tekemällä yhdessä monipuolisesti
erilaisia asioita toteuttaen harjoituksien ulkopuolella.

 

Arkitottelevaisuus

Liikkuminen eri tavoilla; lenkitys, pyöräily, juokseminen, uiminen

Ympäristöharjoittelu
Tottelevaisuusharjoitukset; seuraaminen, paikallaolo, luoksetulo ja
pysähtyminen

HajutyöskentelyEtsintäsuunnitelmien teko

Hyvä etsintäsuunnitelma hyödyntää koiran ja ohjaajan vahvuudet sekä paikkaa
puutteet.
Se ei ole kuitenkaan kiveen hakattu ohje, joka viedään läpi vaikka väkisin,
vaan se on etsijän työväline, joka muotoutuu muuttuvien olosuhteiden mukaan.

Hyvässä etsintäsuunnitelmassa huomioidaan kaikki etsintään vaikuttavat tekijät.
Se on tarkoituksenmukainen ja järjestelmällinen. Tarkoituksena on suunnitella
ennakkoon saadun etsintäalueen tarkastaminen tarkasti ja huolella, jotta alue
tulee tarkastettua varmuudella.

·          Alueelta havainnoidaan, onko siellä:

o Jälkiä (tuleeko alueelle tai lähteekö alueelta jälkiä)

o Henkilöitä

o Esineitä

o Kauempaa tulevia hajuja

·           Erilaisia etsintätapoja ovat:

o Polku/tienvarsipartiointi

o Alueen kiertäminen

o Alueen halkominen

o Alueella risteily

o Erikoiskohteiden tarkastus

o Edellisten yhdistely

·           Etsintäsuunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä:

o Tuuli (suunta ja nopeus) sekä muut sääolosuhteet

o Katoamisesta kulunut aika, kiire?

o Vuorokauden aika, lämpötila

o Alueen rajat ja ympäröivät alueet

o Maaston muodot (korkeuserot), maaston peitteisyys,  erityiskohteet sekä näiden vaikutus hajujen liikkumiseen

 

Ongelmia harjoituksissa

Jos treeneissä on ongelmia, se heijastuu helposti motivaatioon etsiä,
löytää ja ilmaista. Tyypillisimmin ongelmat esiintyvät ilmaisussa. Ilmaisuun
kannatta siis aina kiinnittää huomiota, silloinkin kun koira sen jo
periaatteessa osaa. Motivaation säilymiseksi on hyvä tehdä toisinaan vain
ilmaisunvahvistusharjoituksia.

Tyypillisiä ongelmia harjoituksissa:

·           Virheilmaisu (kutsutaan myös valeilmaisuksi)

o Koira ilmaisee, vaikka etsittävä ei ole löytynyt

o Tyypillistä rulla ilmaisevalle ja kertovalle koiralle

 • Maalihenkilömotivaation puute
 • Ohjaajan ja koiran välisen yhteistyön puute.
 • Maalihenkilön jättö
  • Useimmiten kyseiset ongelmat johtuvat siitä, että koulutusvaiheista on oiottu tai perusteita ei ole tehty huolella. Motivaatioon ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota (tehty paljon liian vaikeita harjoituksia, palkkion ajoitus ja laatu on ollut huono yms.)

 

 

Huomioita
harjoituksiin valmistautumiseen

·        Mieti aina harjoituksen tavoite, joko yhdelle tai useammalle treenikerralla

·        Tee tavoitteita myös itselle. Esim. kartturointi harjoituksia,
maalihenkilönä toimiminen, etsintäsuunnitelmanteko harjoituksia jne.

·        Pidä kirjaa tavoitteiden suunnittelusta ja toteutumisesta

·        Treeneihin ilmoittautuessa kerro treeniryhmälle etukäteen treenin
tavoitteet

·        Ohjeista AINA treenikaverit huolellisesti ennen treeniä. Selkeät ohjeet
maalimiehille ja kartturille jne. on avainasemassa onnistumiseen, mutta muista,
että harjoituksien onnistuminen on lähtökohtaisesti aina koiranohjaajan
vastuulla.

·        Pyydä palaute treeneistä. Palautteen pyytäminen treenikavereilta on tärkeää kehityksen kannalta. Pienikin huomio voi olla tärkeä!

·        Käytä harjoituksissa karttoja ja harjoittele runsaasti etsintäsuunnitelman tekoa. Paperinen kartta, puhelimen kartta, Gps –> Versus maasto

 

Huomioita harjoituksien suunnitteluun ja sisältöön

·        Harjoittele sekä hakua että jälkeä erilaisissa sääolosuhteissa eri vuorokauden ja vuoden aikoina: kuumuus, kylmyys, kuivuus, märkä maasto,
vesisade, lumisade, päivä, pimeä jne.

·        Harjoittele erilaisia maalihenkilöitä: istuva, makaava, seisova, peitetty, liikkuva, puhuva, korkealla oleva, umpipiilo jne.

·        Harjoittele sekä hakua että jälkeä erilaissa maastoissa: Suopursukot, suoalueet, kangasmetsät, sekametsät, kivikot, hietikot, korkeuskäyrät, vesistöt
jne.

·        Taajamaharjoitukset

·        Rakennusetsintä

·        Rauniot


 Huomioi AINA treenisuunnitelmassa
muuttuvien olosuhteiden mahdollinen vaikutus harjoitukseen!

 

Scroll to Top