Selkeä vuorovaikutus ja viestintä maanomistajan kanssa helpottavat palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa – uusi suositus tarjoaa tähän avaimet

19.6.2024

MTK, Suomen Palveluskoiraliitto ry ja Suomen Pelastuskoiraliitto ry ovat hyväksyneet suosituksen palvelus- ja pelastuskoiraharrastajien ja virkakoirakouluttajien, sekä maanomistajien väliseen yhteistyöhön. Jatkossa osapuolten välinen sopiminen helpottuu yhteisten pelisääntöjen myötä.

Pelastus-, palvelus- ja virkakoirat tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä esimerkiksi kadonneiden etsinnässä. Viranomaisten voimavarojen ollessa rajallisia ovat vapaaehtoiset koiraryhmät tärkeitä. Tällaisessa tarkoituksessa käytettyjen koirien tulee aina olla viranomaistarkastettuja ja tehtäviin huolella koulutettuja. Koirien harjoittelua ja kokeita varten tulee löytää autenttinen ympäristö.
Kun etsintöjen määrät ovat olleet tilastollisesti kasvussa on lisäkoulutukselle ja täten harjoittelulle kysyntää, samalla kuitenkin harjoitusmaastoista on pulaa. MTK, Suomen Palveluskoiraliitto, sekä Suomen Pelastuskoiraliitto ovat laatineet suosituksen, joka mahdollistaa sopimisen maanomistajien ja koirakouluttajien, sekä -harrastajien välillä alueiden harjoituskäytöstä.

”Maastossa tapahtuva harjoittelu on välttämätöntä, sillä yleisesti todelliset etsinnätkin tapahtuvat maasto-olosuhteissa. Säännölliset, monipuoliset ja vaihtelevat harjoitusympäristöt parantavat koiran valmiuksia tosi tilanteisiin. Niin vapaaehtoistoimijoiden kuin viranomaistenkin koirien ja niiden ohjaajien kouluttautuminen riittävän taidollisen valmiuden saavuttamiseksi ja sen ylläpito vaativat jatkuvaa harjoittelua. ” kertoo Suomen Pelastuskoiraliiton toiminnanjohtaja Mika Soininen.
Jäljestyksen harjoittelu metsämaastossa on kytketyn koiran kanssa mahdollista jokaisenoikeuksien nojalla ja sen mukaisin vastuin ja velvoittein. Yhteisen suosituksen lähtökohtana on, että kaikesta harjoittelusta ja koetoiminnasta sovitaan maanomistajan kanssa erikseen aina vuodeksi kerrallaan. Suullinen sopiminen riittää, kun samalla sovitaan yhteiset pelisäännöt vuorovaikutuksesta sekä itse harjoitus- ja koetoiminnasta maanomistajan mailla.
”Maanomistajat arvostavat palvelus- ja pelastuskoirien etsintätyötä ja ovat yleisesti myötämielisiä koiraharjoitteluille, kun ne eivät ole ristiriidassa tai häiriöksi maanomistajan oman elinkeinotoiminnan kanssa. Maanomistajat haluavat olla tietoisia keitä heidän maillaan liikkuu ja millaisella asialla. Olettaminen on pahin inhimillinen virhe, mikä johtaa herkästi ikäviin väärinymmärrys- ja riitatilanteisiin. Riittävä ja avoin vuorovaikutus ovat avain asemassa” summaa MTK:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen.

”Riittävällä vuorovaikutuksella ja pelisääntöjen noudattamisella vaalitaan koirien harjoitustoiminnan hyväksyttävyyttä maanomistajien keskuudessa ja siten turvataan harjoittelualueiden käytettävyys tulevaisuudessakin. Yhteinen suositus vahvistaa ja laajentaa yhtenäisiä toimintamalleja koko Suomeen.” yhteenvetää Suomen Palveluskoiraliiton Tapio Toivola.

Toimintamallisuositus löytyy täältä: Yhteinen toimintamallisuositus palvelus- ja pelastuskoiraharrastajien, virkakoirakouluttajien ja maanomistajien väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön 

Lisätietoja:

Juho Ikonen
Maankäytön asiantuntija
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
puh. 050 5674103

Mika Soininen
Toiminnanjohtaja
Suomen Pelastuskoiraliitto
044 7681004

Tapio Toivola
Pelastuskoiratoimikunnan puheenjohtaja
Suomen Palveluskoiraliitto
050 5123942

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top