SPeKL ajankohtaista 13.12.2021

13.12.2021

Sisältö

 1. Ilmoitus päivämääriä 2022
 2. Koe ilmoittautumiset 2022
 3. SPeKL kilometrikorvaukset 2022
 4. Koulutusavustukset 2022
 5. Ryhmäkatselmus 2022
 6. Strategia 2023- työryhmän kutsu
 7. Koronaan liittyvät poikkeusjärjestelyt päättyvät 31.12.2021
 1. Ilmoitus päivämääriä 2022

 – Yhdistyksien toiminta- ja resurssitilastot vuodelta 2021 15.1.2022 mennessä

Tilastokysely (yksi vastaaja/yhdistys):

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=3E8C32A892A082C3C225879E00288D7D

– Yhdistyksiltä ensi vuoden kokeet 31.1.2022 mennessä. Lähettäkää tiedot liitteenä olevassa exelissä spekl@pelastuskoiraliitto.fi ja tilastot@pelastuskoiraliitto.fi  

Yhdistyksien vuosikertomukset (v.2021) ja toimintasuunnitelmat (v.2022) 25.2.2022 mennessä. Lähettäkää tiedot spekl@pelastuskoiraliitto.fi

 

– Pelastuslaitos yhteyshenkilöt

 Pelastuskoiraliiton ja Palveluskoiraliiton pelastuslaitosten yhteyshenkilölista. Laittakaa tieto 15.1.2021 mennessä spekl@pelastuskoiraliitto.fi ja tilastot@pelastuskoiraliitto.fi, mikäli alueenne yhteyshenkilöissä on tapahtunut muutoksia.

Lista löydettävissä täältä: https://www.pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/halytystoiminta/vss-toiminta/

Vapepa- ja Vss koirakot

Vapepa hälytysryhmissä toimivien koirakoiden muutokset ilmoitetaan täällä: https://www.pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/halytystoiminta/halytyskelpoisuus/

 VSS-koirakoidenmuutoksetilmoitetaantäällä: https://www.pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/halytystoiminta/vss-toiminta/

 1. Koe ilmoittautumiset 2022

Jäsenyhdistykset ilmoittavat järjestämistään kokeista kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jäsenyhdistysten on myös mahdollista ilman määräaikaa ilmoittaa uudesta koepäivästä liittoon. Lähettämällä sposti spekl@pelastuskoiraliitto.fi  ja tilastot@pelastuskoiraliitto.fi

Kokeeseen ilmoittautuminen alkaa, kun koe on julkaistu Pelastuskoiraliiton koekalenterissa.

Mikäli koe on kalenterissa neljä viikkoa tai sitä aikaisemmin ennen koepäivää, ilmoittautuminen alkaa neljä (4) viikkoa ennen koetta ja loppuu kaksi (2) viikkoa ennen koetta. Kokeeseen ilmoittautuneen henkilön on ilmoitettava peruuttamisestaan vähintään yksi viikko ennen koetta.

Yhdistysten on mahdollista varata yksi koe/vuosi/koelaji, jossa etusijalla ovat yhdistyksen omat koirakot. Edellytyksenä on tällöin, että yhdistys järjestää lajissa vähintään kaksi koetta vuodessa.

Lyhyemmän kokeen kalenteriin ilmoittamisen ollessa kyseessä (alle neljä viikkoa), kokelaalle pyritään ilmoittamaan koepaikan saamisesta viipymättä, kuitenkin viimeistään kaksi vuorokautta ennen koetta.

Koirakot otetaan kokeisiin ilmoittautumisjärjestyksessä

 1. SPeKL kilometrikorvaukset 2022

Lomake ja päätös löytyy täältä: Lomakkeet – Suomen Pelastuskoiraliitto                                                                                                                      

0,46 €/km,- Testaajat; pelastuskoirakokeet; Tarkastajat; Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus;  Liiton tilaisuuksien kouluttajat (omat, ulkopuoliset, mm. liittokouluttajat) ; Osallistuminen SPEK, Vapepa, ym. työryhmiin ja tilaisuuksiin

0,31 €/km  +  0,03 € kyydissä olevat henkilöt (max 4 henkilöä) ; Hallitus ; Liiton työryhmät ; Testaajat ja tarkastajat; testaaja/tarkastajatapaamiset ja testaajien/tarkastajien pakollinen koulutus (mm. käyttöönottotarkastus, ei testaajakurssi); Liiton tilaisuuksien järjestäjät

 

Ei korvausta ; Vuosikokous ; Pelastuskoirakokeiden toimitsijat ; Osallistuminen koulutuksiin

 1. Koulutusavustukset 2022

Maksimi avustusmäärä/koulutus on nostettu 500 euroon.  Koulutusavustuksiin liittyvä ohjeistus, avustusmäärät ja hakeminen vuonna 2021 löytyy täältä:  Koulutukset – Suomen Pelastuskoiraliitto

 

 1. Ryhmäkatselmus 2022

Vainulla ja sydämellä- ryhmäkatselmuksen Satakunnassa, Porissa 2.-4.9 2022 järjestää KarSeE , Karhuseudun Etsintäkoirat.

 1. Strategia 2023- työryhmän kutsu

Pelastuskoiraliiton strategian valmistelu työryhmään pyydetään yhdistyksiä esittämään ehdokkaita. Työryhmän koko on  5-8 jäsentä. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kuuluvat  työryhmään.

 1. Koronaan liittyvät poikkeusjärjestelyt päättyvät 31.12.2021

Muistutuksena, että kokeiden ja ea koulutukseen liittyvät voimassaolon lisäykset päättyvät 31.12.2021: ”Vuosina 2020 ja 2021 vanhentuva koesuoritus on voimassa 31.12.2021 asti.

Vuonna 2021 ei tarvitse päivittää vuonna 2020 tai 2021 vanhenevaa ensiapukoulutusta.´´

 

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top