SPeKL ajankohtaista 17.2.2020

17.2.2020

Sisältö:

  1. PEO, SPKL ja SPeKL raunio työryhmä perustettu ;
  2. Etäopiskelu Pelastuskoiraliiton koulutuksiin

1.      PEO, SPKL ja SPeKL raunio työryhmä perustettu

Pelastusopisto, Palveluskoiraliitto ja Pelastuskoiraliitto ovat perustaneet työryhmän koskien sortumaetsintää ja rauniokoirien käyttöä näillä ja vastaavilla tehtävillä. Ja siihen liittyvää vapaaehtoisten kouluttamista ja osaamisen todentamista näille tehtäville. Sekä luoda valtakunnallinen varautumisjärjestelmä, jota voidaan käyttää myös normaaliajan onnettomuustilanteissa pelastuslaitosten toiminnan tukena.

Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa toimintaa sekä lisätä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ja saada yhteiskunnalle entistä toimivampi ja koulutetumpi voimavara käyttöön.

Nyt perustetun työryhmän tehtävänä on uuden koulutuksen ja todentamisen luominen. Työryhmän jäsenet: Pelastusopisto Petri Tikkanen, Pelastustoimen edustaja Jarno Keränen, kansainvälisen pelastustoiminnan edustaja Nina Pulli , Palveluskoiraliitto Pekka Malminen ja Harri Kuusisto, Pelastuskoiraliitto Stina Törnblom ja Virpi Laaksonen. Toista pelastustoimen edustajaa haetaan vielä.

Jo aikaisemmin perustettu SPeKL rauniotyöryhmä toimii SPeKL edustajien ohjausryhmänä.

  1. Etäopiskelu Pelastuskoiraliiton koulutuksiin

SPeKL on aloittanut koulutuksien siirtämisen osittain etäopiskeluun. Koulutusalustana toimii It`s Learning. Tällä hetkellä muutoksia tehdään ja joitain kursseja on jo pilotoitu etäopiskeluosuudella. Tarkoituksena on, että kaikissa nykyisissä kursseissa jatkuu myös lähiopiskelu.

Muutostyöt ovat kesken ja kouluttajia ei ole vielä koulutettu uuden mallin kursseihin, joten kursseja voidaan toistaiseksi vetää nykyisillä materiaaleilla sekä rakenteilla.

Kouluttajia ja yhdistyksiä informoidaan kun muutostyöt ovat valmiina.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top