SPeKl info 25.4.2024

25.4.2024

1. SPeKL vuosikokous 2024 yhteenveto

Vuosikokoukseen pöytäkirja liitteineen löytyy Lomakkeet – Suomen Pelastuskoiraliitto -> https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/lomakkeet/yhdistysten/ Salasana on lähetty yhdistysten puheenjohtajille.

Yhteenveto kokouksesta: Vuoden 2023 tilinpäätöksen alijäämä oli -11 694,79. Vuoden 2024 budjetiksi vuosikokous päätti 7550 € alijäämäisen budjetin. Menot olivat hyvin tiukkaan laskettu, joten alijäämä voi olla budjetoitua suurempi.
Syynä alijäämään on pienentynyt STEA avustus. Alijäämäiseen budjettiin päädyttiin, koska vuosikokous päätti pitää kiinni arvoista, joissa halutaan jatkaa yhdistysten ja toimijoiden tukemista. Pienentyneiden tulojen haluttiin vaikuttavan mahdollisimman vähän yhdistysten toimintaan. Kokeiden testaajakulujen kokonaisuudessaan korvaaminen, koulutusavustukset, tapaturma- ja yhdistysvakuutus, liiton koulutusjärjestelmän koulutukset, lajikouluttajakoulutus ja ryhmäkatselmus pidettiin nykyisellä tasollaan.

Vuosikokous päätti jäsenmaksun korotuksesta 5 eurolla/varsinainen yhdistyksen jäsen. Jäsenmaksu on nyt siis 20€. Edellinen korotus on tehty vuonna 2013. Jäsenmaksun eräpäivä on vuosikokouksen ohjauksen jälkeen 30.9.2024.

 

2. Hälyryhmäläinen etsinnässä voi korvata Vapepa etsintäkurssin

SPeKL hallitus päätti kokouksessaan 3.3.2024: Uusi hälytysryhmäläinen etsinnässä koulutus voi jatkossa korvata Vapepa etsintäkurssin. Ensimmäiset uuden koulutuksen kouluttajat valmistuvat 5.5.2024, jonka jälkeen yhdistykset voivat järjestää näitä koulutuksia.
https://pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/koulutukset/halytysryhmakoulutus/  

 

3. SPeKL koeportaalin nimi: SPeKL Koeportaali

Yhdistysten ehdottamista nimistä suurimman kannatuksen sai ja nimeksi annettiin: SPeKL Koeportaali.

 

4. Virta-tarkastajakoulutuksen tutustumiset ja auskultoinnit alkavat

Tarkastajia on koulutuksessa (SPeKL ja SPKL) 17 henkilöä, joilla kuuluu koulutukseen 2 kertaa tutustuminen tarkastajan työhön tarkastuksessa (suurin osa 22.4.-23.8.2024 aikavälillä ja maksimissaan 2 koulutettavaa yhdessä tarkastuksessa seuraamassa) sekä 2 kertaa auskultointeja tarkastuksissa (26.8.2024 alkaen ja vain 1 auskultoija sallittu yhdessä tarkastuksessa).
Lisäksi auskultointien jälkeen koulutettava suorittaa loppunäytön (1kpl) Virta-tarkastuksessa, näissäkin vain 1 koulutettava per tarkastus sallittu.
Tarkastuksia suunnitellessa ottakaa huomioon, että hyvin suuressa määrässä tarkastuksia nyt seuraavan vuoden ajan on ylimääräisiä henkilöitä = tulevia Virta-tarkastajia mukana.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top