SPeKL koehylkäysten tilastointi

Pelastuskoiraliitto on pilotoimassa SPeKL kokeiden koehylkäysten tilastointia vuoden 2018 loppuun asti. Koepöytäkirjassa on jokaisen koirakon kohdalla kohta, johon testaaja merkitsee hylkäyssyyn joko numeraalisesti tai kirjallisesti muun syyn, mikäli syy ei löydy pöytäkirjassa olevasta luettelosta.

Pilotti ei edellytä yhdistyksiltä muita toimenpiteitä kuin uuden lomakkeen käytön kokeissa.

Tilasto julkaistaan vain koko liiton tasolla, henkilö- tai yhdistyskohtaisia yhteenvetoja ei julkisteta. Yhdistysten on mahdollista pyytää oman yhdistyksensä tilastoyhteenveto tilastot@uudet.pelastuskoiraliitto.fi

Uusi koepöytäkirja on ladattavissa Pelastuskoiraliiton nettisivuilta.

Scroll to Top