SPeKL kokeiden voimassaolo 1.1.2017 jälkeen

Pelastuskoiraliiton koesäännöt muuttuivat 1.1.2017. Uusien sääntöjen mukaan haun ja jäljen loppukoe on yksiosainen ja se suoritetaan pimeässä. Hyväksytyt kokeet ovat voimassa kaksi vuotta suorituspäivästä laskien.

Ennen 1.1.2017 hyväksytysti suoritettu haun tai jäljen loppukokeen pimeäosuus muuttuu kokonaiseksi suoritetuksi loppukokeeksi 1.1.2017 alkaen. Koe on voimassa kaksi vuotta suorituspäivästä laskien.

Ennen 1.1.2017 suoritettu haku- ja jälkiloppukokeen päiväosuus on voimassa 18 kk suorituspäivästä laskien ja se oikeuttaa osallistumaan 1.1.2017 voimaantulleeseen haku- tai jälkiloppukokeeseen (pimeäkoe). Loppukoe on hyväksytty vasta, kun myös pimeäosuus on suoritettu hyväksytysti.

Uusien koesääntöjen mukaan rauniosoveltuvuuskoe ei vanhene. Tämä koskee vain rauniosoveltuvuuskokeita, jotka ovat olleet voimassa 1.1.2017 tai jotka on suoritettu 1.1.2017 jälkeen.
Scroll to Top