SPeKL koulutusuudistus

18.2.2021

 

Pelastuskoiraliitto uudistaa koulutuksiaan. Tavoitteena on tuoda materiaalia enemmän kaikkien näkyville ja lisätä itseopiskelua, etäopiskelua sekä muokata lähikoulutusten rakennetta käytännönläheisemmäksi.

Vanhojen koulutusten ja koulutusmateriaalien rinnalle on valmistunut myös uusia koulutuskokonaisuuksia.

Tässä kirjattuna uudistusten tilanne koulutuksittain:

Uutta:

Virta koulutus

Koulutus SPeKLn koiranohjaajille, joilla tavoitteena on Virta-tarkastuksen suorittaminen ja etsintöihin osallistuminen.

Koulutuksen tavoite on suunnata koiranohjaajien asenteita, ajatuksia ja harjoittelua kohti toimimista pelastuskoiraohjaajana.

Koulutus antaa kuvan niistä taidoista, jotka pelastuskoirakon on hallittava Virta-tarkastuksessa ja etsinnöissä.

Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja mahdollisuuksien mukaan järjestettävästä Virta-harjoituksesta/-harjoituksista.

Virta-kouluttajina toimivat koulutusmateriaaliin perehdytyksen saaneet SPeKL:n Virta-tarkastajat.

Tutustu koulutukseen täältä: Virta-koulutus – Suomen Pelastuskoiraliitto

Lue Virta koulutuksen taustoista ja koulutukseen osallistujan kokemuksista Pelastuskoirablogista: VIRTA-koulutus auttaa käyttöönottotarkastukseen valmistautumista – Pelastuskoira

 

Lumietsintä

Koulutusmateriaali on julkisena itseopiskelu materiaalina SPeKL sivuilla.

Tavoitteena on antaa pelastuskoiraohjaajille perustietoa: erilaisista lumietsinnöistä, lumietsinnän erityispiirteistä, lumesta etsimiseen – mitä huomioida koulutuksessa ja kylmäensiavusta.

Kouluttajat ovat nyt valmistuneet. Yhdistykset voivat järjestää lumietsinnän koulutuksia

 

Lumietsinnän näyttö

Kyseessä on näyttö, jonka tehtävänä on Lumivyöryonnettomuuksissa käytettävien koirakoiden osaamisen todentaminen. Näyttö on suunnattu alueille, joilla on lumivyöryn mahdollisuus.

Näytön vastaanottajat ovat nyt valmistuneet. Yhdistykset voivat nyt järjestää Lumietsinnän näyttöjä

Tutustu lumietsinnän koulutukseen ja – näyttöön täältä: Lumietsintä – Suomen Pelastuskoiraliitto

 

Uudistettu:

Kartturikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa kartturille. Koulutusmateriaali on julkisena SPeKL sivulla

Tämä materiaali on vapaasti yhdistysten käytettävissä. Materiaalissa on perustietoa kartturille koirapartiossa toimimisesta sekä tehtäviä, joita voidaan soveltaa esimerkiksi yhdistysten koulutuspäivässä teoriatehtävinä tai tehdä itsenäisesti. Materiaali sisältää myös ideoita maastossa tehtäviksi harjoituksiksi sekä ohjeita kartturikokeen järjestämiseksi.

Yhdistys voi käyttää materiaalia itsenäisesti ja parhaaksi katsomallaan tavalla yhdistyksensä jäsenten kouluttautumiseen. Lisäksi on mahdollista kysyä apua koulutuksen järjestämiseen Pelastuskoiraliitosta tai suoraan kysymällä alla olevan listan kartturikouluttajilta. spekl@pelastuskoiraliitto.fi.

Tutustu kartturikoulutukseen ja materiaaliin täältä: Kartturimateriaali – Suomen Pelastuskoiraliitto

 

Koetoimitsijakurssi

Koulutus koostuu omatoimisesti tapahtuvasta ennakko-opiskelusta, jonka sisältö on SPeKL sivulla julkisena koulutusmateriaalina.

 Ja koulutuksen lähipäivästä, joka rakentuu kokeen järjestämisharjoituksen tai todellisen kokeen järjestämisen ympärille.

Kurssin kouluttajana voi toimia SPeKL testaaja tai vastaavan testaajan valtuuttama henkilö. 

Tutustu uudistettuun koulutukseen ja koulutusmateriaaliin täältä: Koetoimitsijakoulutus – Suomen Pelastuskoiraliitto

 

Suunnitteilla:

Laji-peruskoulutus

Lajien (haku, jälki ja raunio) ja yleisen koulutuspolun koulutusmateriaalia itseopiskelu materiaalina SPeKL sivuilla.

 

Peko – kouluttajakoulutus

Koulutusmateriaali itseopiskelu materiaalina SPeKL sivuilla

Suunnitelmissa on koulutuksen laajentaminen siten, että koulutus olisi esim kaksiosainen.  Sisältäen itseopiskelun, etäopiskelun ja lähipäivät.

 

Taajamakurssi

Koulutusmateriaali itseopiskelu materiaalina SPeKL sivuilla.
Lähipäivän rakenteena teoria- ja suunnitteluosuus sekä käytännönharjoitukset.

 

Ryhmänjohtajakoulutus

Tarkastellaan myöhemmin jatkoa toteutustavasta

 

Koulutusuudistuksen vastaavina toimivat Anu Mustonen anu.mustonen@pelastuskoiraliitto.fi ja Mika Soininen mika.soininen@pelastuskoiraliitto.fi

Ota yhteyttä mikäli sinulla on kysyttävää tai ideoita uudistuksesta.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top