SPeKL tiedote 13.5.2020

13.5.2020

Sisällys                                                                                                                                    

 1. SPeKL hälykoirille valjaat
 2. Maksut Pelastuskoirakokeista testaajille
 3. Muutoksia Virtaan liittyen Virkkujärjestelmässä
 4. Pelastuskoiraliiton neuvotteluryhmä

Pelastuskoiraliiton hälykoirille jaetaan koiravaljaat käytettäväksi hälytyksistä ja pr tilaisuuksissa.

1.    SPeKL hälykoirille valjaat

Valjas tulee hälyryhmään hyväksytyille tai hälytysryhmissä oleville koirille.

Valjas on Julius K9:n valmistama Pelastuskoiraliitolle räätälöity valjas. Pohjana koossa 0, 1 ja 2 on Julius IDC power valjas, johon on lisätty rintaremmi, kaksi tarrapaikkaa, turvalukko sekä kahva on myös muokattu. Koossa mini, 3 ja 4 on valjas perus Julius IDC power.

Valjaiden mukana tulee tarra, jossa on Pelastuskoiraliiton ja Vapepan logot sekä pelastuskoira teksti suomeksi tai ruotsiksi.

Valjas on maksuton hälykoiralle.

Liivin kuva täältä  sekä kokotaulukko täältä Käyttöohje täältä

Ilmoittaminen:

Yhdistyksiä pyydetään antamaan seuraavat tiedot:

 1. Ottavatko valjaat käyttöön.
 2. Mikäli yhdistykset ottavat valjaat käyttöön: Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan hälykoiriensa koot ja toimitusosoite (huom koossa mini ei ole riittävästi tilaa mukana tulevalle tarralle)

Ilmoitus tästä linkistä: https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=0E7CEC031E0E5CD0C2258553003955D9 15.6. 2020 mennessä

Yksi ilmoittaja/yhdistys. Liivit lähetetään yhdistykselle yhteen postitusosoitteeseen.

Jatkossa ilmoitus valjaasta tehdään hälykoirakko ilmoituksen yhteydessä. Ilmoitus tehdään täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/halytystoiminta/halytyskelpoisuus/

Mikäli koira poistuu hälyryhmästä, ei valjaita tarvitse palauttaa.

2.    Maksut Pelastuskoirakokeista testaajille

 • Kilometrikorvaushakemukset kokeista tulevat jatkossa maksettavaksi suoraan Pelastuskoiraliittoon. (Yhdistykset eivät maksa testaajille km korvauksia)
 • Hakemus tulee testaajalta yhdistyksen kautta Pelastuskoiraliittoon
 • Testaaja tekee km korvaushakemuksen, lähettää sen sähköpostilla kokeen järjestäneelle yhdistykselle -> Yhdistys välittää km-korvaushakemuksen sähköpostilla (yhdistyksen hyväksyntä) Pelastuskoiraliittoon spekl@pelastuskoiraliitto.fi
 • Pelastuskoiraliitto hoitaa tulorekisteri-ilmoitukset kokeiden testaajille maksamistaan km korvauksista
 • Koskee haku-. jälki-, ja rauniokokeita sekä Virta tarkastuksia.
 • Huomio: Pelastuskoiraliitosta voi hakea maksettavaksi km korvauksia vain kokeista, joissa on ollut vähintään kolme osallistujaa. Tämä sääntö ei koske Virta tarkastuksia.
 • Käytäntö voimaan 13.5.2020 lähtien

Liiton avustuksella maksettavat koulutukset

Mikäli kysyttävää näihin liittyen, ole yhteydessä spekl@uudet.pelastuskoiraliitto.fi tai Mika Soininen 044-7681004

3.    Muutoksia Virtaan liittyen Virkkujärjestelmässä

Muutoksia on nyt tehty seuraavasti ja ne näkyvät nyt virta.virkku.net -järjestelmässä:

 • Koirakon aiemmin suorittamat VIRTA-käyttöönottotarkastukset näkyvät ilmoittaessa koiran uuteen tarkastukseen. Tiedot aiemmista tarkastuksista näkyvät myös yhdistyskäyttäjälle, ilmoituksen tekijälle ja tarkastajalle, kun avaa osallistujalistasta ilmoittautumistiedot.
 • Haettaessa VIRTA-käyttöönottotarkastusta koiralle, jolla on aiemmin hylätty suoritus, tulee kirjata VIRTA-tarkastukseen suosittelijan perustelu uuden tarkastamisen suorittamiselle. Katso liitteenä oleva ohje. virta_virkku_net_suosittelijan_perustelut_hylatylle
 • Anotuissa tarkastuksissa näkyy nyt tarkastajan nimi
 • Tuloksissa on luettavissa tarkastajien huomiot
 • Tarkastaja voi lisätä omiin tietoihinsa tiedon hälytysryhmästä, johon kuuluu.

4.    Pelastuskoiraliiton neuvotteluryhmä

Pelastuskoiraliiton neuvotteluryhmä tukee yhdistyksiä. Ryhmän tehtävänä on auttaa suunnittelemaan yhdistyksen yhdistystoimintaa. Neuvotteluryhmän tehtävänä on myös auttaa toimintaan liittyvissä konfliktitilanteissa. Neuvotteluryhmä on sekä yhdistysten, että liiton käyttöön. Ryhmä on jäsenyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenten käytössä heidän sitä pyytäessään.

Neuvotteluryhmä pyrkii löytämään ratkaisuja tilanteisiin yhdessä osapuolten kanssa. Neuvotteluryhmällä ei ole päätösvaltaa. Neuvotteluryhmä ei tee päätöksiä, anna virallisia ratkaisuja tai ratkaisusuosituksia vaan pyrkii neuvomaan käytännönläheisesti, tapauskohtaisesti ja puolueettomasti.

Toivomme, että olette yhteydessä pienellä kynnyksellä.

Toimintapa konfliktitilanteissa:

 • Kaikkiin osapuoliin otetaan yhteyttä ja kerrotaan prosessin kulku.
 • Jokaista osapuolta kuullaan asiassa erikseen ja yhdessä.
 • Prosessin tavoitteena on löytää ratkaisuja esille tuleviin haasteisiin.
 • Osapuolten kanssa sovitaan seurannan toteuttamisesta.
 • Prosessiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Ryhmässä on kaksi jäsentä. SPeKL hallitus valitsee neuvotteluryhmän jäsenet 2 vuoden välein, hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä. Neuvotteluryhmään kuuluu Sanna Ainola ja Mika Soininen.

Neuvotteluryhmään voi ottaa yhteyttä sähköpostilla spekl@uudet.pelastuskoiraliitto.fi tai soittamalla Mika Soininen 044 7681004

Neuvotteluryhmä info löytyy myös täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/yhteystiedot/

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top