SPeKL tilastot 2020 yhteenvetoa

10.2.2021

Toiminta

 

Liiton jäsenyhdistykset ovat palauttaneet toimintatilastonsa ja yhteenvetoa niistä löytyy täältä: Vuosikertomus ja tilastot – Suomen Pelastuskoiraliitto

Hälytoiminnassa ennätysvuosi: Liiton jäsenyhdistykset ovat saaneet 363 hälytystä, joista 283 on johtanut etsintään. Hälytystilastot löytyvät täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/halytystoiminta/

Vaikeasta koronatilanteesta huolimatta on löytynyt tapoja harjoitella: 4246 säännöllistä viikkoharjoitusta. Viikkoharjoitusten kokonaisharjoitustuntimäärä oli 18 479 tuntia.

Yhdessä asetettu tavoite 129 hälykoiraa vuoden 2022 lopussa, on vielä hieman matkan päässä: Tällä hetkellä 105 hälytyskoiraa.

 

Kokeet ja hylkäyssyyt

 

Pelastuskoiraliitto aloitti vuonna 2018 syyskuun alussa kokeiden hylkäyssyiden tilastoinnin. Tavoite on löytää ongelmakohtia, jotta koulutusta osattaisiin suunnata oikein.

Nyt on toinen kokonainen vuosi saatu tilastoitua.

Koronantilanteen tuomasta haastavasta tilanteesta huolimatta kokeita järjestettiin lähes edellisvuosien malliin. Kokeiden järjestämiseen tehdyt kevennykset vaikuttavat auttaneen.

Jälkikokeet nousivat ensi kertaa eniten järjestetyksi koelajiksi. Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistykset ovat tarttuneet viranomaisten vaatimukseen kahden lajista vaatimuksesta vaikuttavalla tavalla.

Kaiken kaikkiaan toinen koko vuoden hylkäyssyytilasto antaa jo hieman trendejä hylkäyssyistä. Näitä nostoja on hyvä huomioida koulutuksissamme.

 

Hakukokeita järjestettiin 78 (edellisvuonna 84) ja kokeisiin osallistui 240 eri koirakkoa.

Kokeisiin osallistuttiin 315 (2019:376) kertaa, joista hyväksytty tulos tuli 208 (66 %) ja hylätty 107 kertaa. Näistä peruskokeita oli 118, loppukokeita 95 ja taidontarkistuksia 102.

Hyväksyttyjä peruskokeita oli 77 (65 %) ja hylättyjä 41, hyväksyttyjä loppukokeita 44 (57 %) ja hylättyjä 41 sekä hyväksyttyjä taidontarkistuksia 77 (75 %) ja hylättyjä 25.

Suurin yksittäinen syy kaikissa koeosuuksissa oli edelleen jättö (31 kpl). Seuraavaksi suurimmat syyt olivat myös vuoden 2019 tapaan ohjaajan toiminta (22 kpl) tai koiran toimintakyky (18 kpl). Hallittavuuden osalta hylkäyksiä tuli yhteensä 15 kpl.

 

Jälkikokeita järjestettiin 101 (edellisvuonna 82) ja kokeisiin osallistui 233 eri koirakkoa.

Kokeisiin osallistuttiin 372 (319) kertaa, joista hyväksytty tulos tuli 149 (40 %) ja hylätty 223 kertaa. Näistä peruskokeita oli 258, loppukokeita 68 ja taidontarkistuksia 46.

Hyväksyttyjä peruskokeita oli 97 (38 %) ja hylättyjä 161, hyväksyttyjä loppukokeita 30 (44 %) ja hylättyjä 38 sekä hyväksyttyjä taidontarkistuksia 22 (48 %) ja hylättyjä 24.

Peruskokeessa korostuu takajäljen osuus: 258 suorituksesta 90 kpl hylättiin takajäljen vuoksi. Toiseksi suurin hylkäyssyy johtui jäljen kadottamisesta ennen jäljen päässä ollutta esinettä – 76 kpl. Nämä kaksi hylkäyssyytä olivat myös edellisvuonna kaksi suurinta.

Pelastuskoirablogiin on ilmestynyt artikkeli koskien jäljen suunnan valintaa. Tutustu artikkeliin täältä: https://pelastuskoira.fi/2020/03/22/jaljestaminen-alkaa-suunnan-valinnasta/

 

Rauniokokeita järjestettiin kymmenen – saman verran kuin edellisvuonna – ja niihin osallistui 32 eri koirakkoa. Kokeita järjestettiin Ahvenanmaan, Espoon Salon ja Turun raunioradoilla.

Kokeisiin osallistuttiin 46 kertaa (edellisvuonna 53), joista hyväksytty tulos tuli 22 (48 %) ja hylätty 24 kertaa. Hyväksyttyjä soveltuvuuskokeita oli 13, peruskokeita viisi, loppukokeita kaksi ja taidontarkistuksia kaksi.

Enemmän kuin hylkäyssyyt, antaa viime vuosien rauniotilastot huomion pidemmän ajan trendinä, että rauniokokeisiin osallistuminen on laskeva. Vuonna 2020 toki koronatilanne vaikutti varmastikin määriin.

 

Yhdistyksen omia hylkäystilastoja voi pyytää sähköpostitse tilastot@pelastuskoiraliitto.fi

Tilastot ja hylkäyssyyt löytyvät täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/vuosikertomus/

Hylkäyssyytilastot löytyvät myös täältä suoraan: https://pelastuskoiraliitto.fi/wp-content/uploads/2021/02/SPeKL-kokeet-hylkayssyyt-yhteenveto-2020.pdf

Jaa artikkeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Vieritä ylös