SPeKL tilastot 2021 yhteenvetoa

26.1.2022

Toiminta

Liiton jäsenyhdistykset ovat palauttaneet toimintatilastonsa ja yhteenvetoa niistä löytyy täältä: Vuosikertomus ja tilastot – Suomen Pelastuskoiraliitto

 

Hälytoiminnassa edelleen paljon hälytyksiä: Liiton jäsenyhdistykset ovat saaneet 337 hälytystä, joista 242 on johtanut etsintään. Hälytystilastot löytyvät täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/halytystoiminta/

Pelastuskoiraliitossa saavutti 27 koirakkoa hyväksytyn tuloksen Virta tarkastuksessa. Tämä on ennätys kahden lajin vaatimuksen tultua voimaan.

Tällä hetkellä hälytyskoirakoita on 109. Yhdistykset ja jäsenet ovat ottaneet siis omakseen tavoitteellisen toiminnan toimintatapoja. Tavoitteemme 129 koirakkoa vuoden 2022 lopussa olisi siis uusien koirakoiden valmistumisen osalta ainakin mahdollinen. Hälytyskoirakoiden kokonaismäärä kasvoi kuitenkin vain noin viidellä koirakolla. Tämä kertoo, että hälytyskoirakoidemme keski-ikä on melko korkea, joka johtaa suureen vaihtuvuuteen.

Harjoitusmäärät kasvaneet: 4700 säännöllistä viikkoharjoitusta. Viikkoharjoitusten kokonaisharjoitustuntimäärä oli 14364 tuntia.

 

Kokeet ja hylkäyssyyt

Koetilastot ja hylkäyssyyt löytyvät täältä: Vuosikertomus ja tilastot – Suomen Pelastuskoiraliitto

 

Kokeisiin osallistuttiin ennätysmäärä: 804 koekäyntiä. 

Hakukokeita järjestettiin 96 (edellisvuonna 78).

Kokeisiin osallistuttiin 382 (315) kertaa, joista hyväksytty tulos tuli 248 (65 %) ja hylätty 134 kertaa. Näistä peruskokeita oli 174, loppukokeita 106 ja taidontarkistuksia 102.

Hyväksyttyjä peruskokeita oli 108 (62 %) ja hylättyjä 66, hyväksyttyjä loppukokeita 57 (54 %) ja hylättyjä 49 sekä hyväksyttyjä taidontarkistuksia 83 (81 %) ja hylättyjä 19.

Kokeisiin osallistui 290 (240) eri koirakkoa

Suurin yksittäinen hylkäyssyy kaikissa koeosuuksissa oli edelleen jättö (54 kpl). Seuraavaksi suurimmat syyt olivat myös edellisvuosien tapaan ohjaajan toiminta (22 kpl) tai koiran toimintakyky (18 kpl). 

 

Jälkikokeita järjestettiin 107 (edellisvuonna 101).

Kokeisiin osallistuttiin 367 (372) kertaa, joista hyväksytty tulos tuli 177 (48 %) ja hylätty 190 kertaa. Näistä peruskokeita oli 256, loppukokeita 69 ja taidontarkistuksia 42.

Hyväksyttyjä peruskokeita oli 120 (47 %) ja hylättyjä 136, hyväksyttyjä loppukokeita 29 (42 %) ja hylättyjä 40 sekä hyväksyttyjä taidontarkistuksia 28 (67 %) ja hylättyjä 14.

Kokeisiin osallistui 244 (233) eri koirakkoa.

Peruskokeissa korostuu takajäljen osuus: 76 kpl hylättiin takajäljen vuoksi. Toiseksi suurin hylkäyssyy edelleen viime vuoden tapaan johtui jäljen kadottamisesta ennen jäljen päässä ollutta esinettä – 66 kpl. 

Pelastuskoirablogista löytyy artikkeli jäljen suunnan valinnasta. Tutustu artikkeliin täältä: https://pelastuskoira.fi/2020/03/22/jaljestaminen-alkaa-suunnan-valinnasta/

Rauniokokeita järjestettiin 13 (edellisvuonna 10). Kokeita järjestettiin Ahvenanmaan, Espoon, Salon ja Turun raunioradoilla.

Kokeisiin osallistuttiin 55 kertaa (46), joista hyväksytty tulos tuli 33 (60 %) ja hylätty 22 kertaa. Hyväksyttyjä soveltuvuuskokeita oli 17, peruskokeita 11, loppukokeita neljä ja taidontarkistuksia yksi.

Kokeisiin osallistui 42 (32) eri koirakkoa

Rauniokokeissa oli pientä kasvua ja jatkossa näemme miten 2022 tulevat Peto-koulutus ja Peto-tarkastus vaikuttavat rauniotilastoihin

 

Yhdistyksen omia hylkäystilastoja voi pyytää sähköpostitse tilastot@pelastuskoiraliitto.fi

 

Hylkäyssyytilastot löytyvät myös täältä suoraan: Koehylkäyssyyt 2021

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top