Suomen Pelastuskoiraliiton tiedote 24.4.2021

26.4.2021

Sisällys

Koetoiminta 1.5.2021 alkaen

Hälytystoiminta

VIRTA

Koulutustoiminta vuonna 2021

Muutos rauniokokeissa ampumiseen ajalle 1.5.-31.12.2021

 

Pelastuskoiraliiton hallitus on käsitellyt koronatilannetta kokouksessaan 24.4.2021.

 

Kaikessa toiminnassa on noudatettava alueellisia rajoituksia sekä viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Pelastuskoiraliitto seuraa viranomaisten tiedotusta tilanteesta ja tiedottaa asiasta tarpeen mukaan.

 

Koetoiminta 1.5.2021 alkaen

 

Hallitus päätti, että liiton koetoiminta jatkuu 1.5.2021 alkaen.

Vuosina 2020 ja 2021 vanhentuva koesuoritus on voimassa 31.12.2021 asti.

Haku- ja jälkikokeissa taidontarkistuksen pimeäosuuden voi korvata päiväosuudella. Muutos on voimassa 1.5.-31.12.2021. Jos koirakko korvaa tänä vuonna haku- tai jälkikokeen pimeäosuuden päiväosuudella, seuraavalla kerralla taidontarkistus on alkuperäisen järjestyksen mukaisesti myös päiväosuus.

Vuoden 2021 kokeisiin on mahdollista ilmoittaa etusijalle yhdistysten omat koirakot. Jäseniä suositellaan käymään kokeissa omalla alueellaan. Kokeita on toistaiseksi mahdollista anoa nopeutetulla aikataululla ilman määräaikaa. Kokeen peruminen on mahdollista nopeastikin, mikäli alueellinen tilanne sitä edellyttää.

 

Hälytystoiminta

 

Pelastuskoiraliiton hälytysryhmät osallistuvat hälytyksiin.

                                                                                      

VIRTA

 

Virta-tarkastuksia voi järjestää 1.5.2021 alkaen.

Mikäli liiton koetulokset vanhenevat, Virtaa ei tarvitse suorittaa uudelleen vuoden 2020 ja 2021 aikana (31.12.2021 asti). Koirakon tulee suorittaa kokeen voimassaoloon vaadittavat suoritukset vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Koulutustoiminta vuonna 2021

 

Yhdistykset voivat aloittaa ryhmäharjoittelut ja koulutukset 24.4.2021 alkaen toistaiseksi.

Pelastuskoiraliitto suosittelee järjestämään etäyhteyksin tapahtuvaa koulutusta, esimerkiksi uusi Virta-koulutus. Pelastuskoiraliiton Kartturikoulutus on saatavilla itseopiskelumateriaalina liiton kotisivuilla.

Vuonna 2021 ei tarvitse päivittää vuonna 2020 tai 2021 vanhenevaa ensiapukoulutusta.

 

Muutos rauniokokeissa ampumiseen ajalle 1.5.-31.12.2021

 

Koeohjeesta poiketen ampuminen poistetaan rauniokokeista eikä sitä korvata muilla vastaavilla äänillä, koska ampumiseen liittyvät lupakäytännöt ja niiden tulkinnat ovat muuttuneet ja vaikeuttaneet ampumiseen liittyviä järjestelyjä. Muut kokeen aikana käytettävät häiriötekijät säilyvät ennallaan. Muutos on voimassa 1.5.-31.12.2021.

 

Suomen Pelastuskoiraliiton hallitus

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top