Vapepa suositus turvalliseen rajoitusten purkamiseen vapaaehtoisessa pelastuspalvelutoiminnassa

3.4.2020

Valtioneuvosto on väljentänyt kokoontumisrajoituksia siten, että 50 henkilön kokoontumiset ovat kesäkuun alusta (1.6.) lähtien mahdollisia. Uusi linjaus mahdollistaa viranomaisohjeiden puolesta esimerkiksi erilaiset vertais- ja ryhmätapaamiset sekä kohtaamispaikkojen avaamisen hygienia- ja turvaohjeita noudattaen.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa suositellaan rajoitusten jatkamista toistaiseksi tietyiltä osin:

  • Korona-epidemian aikaista auttamista jatketaan ja laajennetaan. Kaikessa toiminnassa huomioidaan päivittyvät turvallisuus- ja hygieniaohjeet, riittävät turvavälit ja muut tarvittavat varotoimenpiteet.
  • Hälytystilanteiden varotoimenpiteitä noudatetaan edelleen.
  • Kasvokkainen ryhmätoiminta ja lähikoulutukset aloitetaan vasta kesän jälkeen syyskaudella 2020.
  • Riskiryhmiin kuuluvat vapaaehtoiset osallistuvat toimintaan ainoastaan etänä. Kokouksiin suositellaan mahdollisuuksien mukaan valittavan edustajia, jotka eivät kuulu riskiryhmiin.

Kaikessa uudelleen käynnistettävässä toiminnassa tulee huomioida, että kokoontumistilat ovat riittävän väljät, turvavälejä (min. 2 metriä) noudatetaan, hygieniasta huolehditaan ja osallistujamääriä rajoitetaan. Kokoontumistiloissa tulee olla mahdollisuus käsien pesuun tai vähintään käsidesiä käytettävissä. Oireisena osallistuminen on kielletty.

Riskiryhmään kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden eristäytymissuosituksen jatkuminen tarkoittaa sitä, että näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset eivät voi edelleenkään osallistua kasvokkaista kohtaamista vaativaan vapaaehtoistoimintaan. Riskiryhmiin kuuluville ja yli 70-vuotiaille suositellaan lämpimästi erilaisia etäauttamisen mahdollisuuksia.

Toimikuntien kokoukset

Toimikuntien on mahdollista toteuttaa kokouksensa 1.6. kesäkuuta alkaen virallisten kokoontumissäännösten mukaisesti (alle 50 osallistujaa) myös kasvokkaisina kokouksina.

Suositeltavaa on, että riskiryhmille ja muille etäosallistumista suosiville tarjotaan mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä. Kokouksen tulee kokouksen alussa tehdä päätös etäosallistumisen sallimisesta.

Suositus pohjautuu Punaisen Ristin antamaan valtakunnalliseen suositukseen osastoille ja piireille 1.6.2020 alkaen.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top
Vieritä ylös