En räddningshund kan rädda liv

– Finlands Räddningshundförbund –

Finlands Räddningshundförbund

Finlands Räddningshundförbund rf är räddningstjänstens frivilliga organisation, som fungerar som centralorganisation för föreningar med räddningshundsverksamhet. Räddningshundförbundet utvecklar räddningshundsverksamheten i samarbete med brand- och räddningsmyndigheterna samt andra räddningsorganisationer.

Räddningshundförbundet är an aktiv medlem i den Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) samt Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK).

Internationellt samarbete är en viktig del av räddningshundförbundets verksamhet. Samarbete med räddningshundsförbund från andra länder sker i form av t.ex. skolningar. Räddningshundsförbundet är med i Finlands FRT-grupper, där räddningshundsekipage skolas för internationella räddningsuppgifter.

En skolad räddningshund kan rädda liv

Räddningshundar samt deras förare skolas för att söka försvunna personer i samarbete med myndigheterna, under olika krävande omständigheter.

Räddningshundsföreningarna skolar hundar och förare för att arbeta i den frivilliga räddningstjänstens alarmgrupper. Alarmgrupperna hjälper polisen och andra myndigheter att söka försvunna personer. En bra räddningshund kan tillsammans med sin förare kontrollera även stora områden snabbt och pålitligt.

Räddningshundar utbildas i både sök- och spårningsarbete. Hundens otroliga luktsinne utnyttjas i sökarbetet. Hunden letar efter människans vittring antingen i luften (sök) eller på marken (spårning). För krissituationer tränas räddningshundar även för att arbeta på ruiner och rasmassor. Räddningshundarnas utbildning genomförs i samarbete med räddningsmyndigheterna. Testade räddningshundekipage kan stationeras i kommunens befolkningsskyddsorganisation.

Sökarbete är samarbete. I terrängen rör sig förutom hunden och dess förare en kartläsare samt möjligen en person skolad i första hjälp. Första hjälp kunskaper krävs även av kartläsaren samt hundföraren. På kris- och ruinområdena medarbetar räddningshundekipagen i räddningsbranschens organisation.

Med i verksamheten

Den viktigaste orsaken att gå med i räddningshundsverksamheten är viljan att skola sig till frivillig hjälpare.

I sökarbete krävs god kondition samt mental styrka. En räddningshund bör vara frisk, social till lynnet samt samarbetsvillig. Hunden bör kunna röra sig lätt i olika terränger och förhållanden. Hundens ras har ingen betydelse, även en blandras kan fungera som räddningshund.

Finlands Räddningshundförbunds lokala medlemsföreningar utbildar räddningshundar. Den Frivilliga Räddningstjänsten och dess medlemsorganisationer organiserar efterspanings-, första hjälp och andra nödvändiga kurser.

Räddningshundförbundet skolar medlemsorganisationernas instruktörer, bedömare samt funktionärer tillsammans med myndigheterna.

Ladda ner en gratis broschyr om vår verksamhet (pdf-fil på finska).

INTRESSERAD AV GEMENSKAPEN? HÄR HITTAR DU NÄRMASTE MEDLEMSFÖRENING.

"Hälytystapahtuma on monen tekijän yhteinen ponnistus, ja kaikki roolit ovat siinä tilanteessa yhtä tärkeitä. Koiraohjaajalla on tositilanteessa valtava vastuu.”

Mari-Anna Grönholm, hälytysryhmäläinen

Scroll to Top