Anmälningen

Anmälningen till prov börjar fyra (4) veckor före provet och slutar två (2) veckor före provet. Person som anmält sig till provet bör anmäla om annullering minst två (2) veckor före provet.

Ett ekipage får delta i endast ett prov i samma gren per dag, inte t.ex i lämplighetsprov samt grundprov i ruinsök under samma dag. I terränggrenarna utgör natt- samt dagsdelen tillsammans ett helt prov. Du kan anmäla dig endast till de prov dina tidigare resultat berättigar till (t.ex kan du inte anmäla dig till ruinprov som ordnas under samma veckoslut/dag både till grund- och slutprov, du måste alltså ha godkänt grundprov före du kan anmäla dig till slutprovet).

Fast tiden för anmälan till ett prov gått ut, är det möjligt att ta emot sena anmälningar ifall det finns plats i provet, och det passar för arrangörerna samt bedömaren.

Anmälan till prov sker genom att per e-post skicka den förhandsifyllda bedömningsblanketten till den arrangerande föreningens ansvarsperson. I blanketten ifylls följande:

  • datum och plats för provet
  • hundens smeknamn
  • hundens officiella namn
  • ras/kön
  • registernummer
  • id-märkningsnummer
  • förarens namn samt telefonnummer och e-post

I anmälningsepostens rubrik bör provtypen och provdatumet framgå, t.ex. Ilmoittautuminen HL 13.4.2018 (Anmälning HL 13.4.2018)

I anmälningsblankettens filnamn bör följande saker framgå: provtyp, provdatum samt ditt eget namn t.ex
HL-13.4.2018-EijaEtsijä.pdf 

Anmälningens e-post

YhdistysIlmoittautumisosoite
27.7.2020
ESPY, Espooespy.kokeet@gmail.com
ESEK, Savonlinnailmoittautuminen.esekry@gmail.com
HPKH, Haminahpkhilmot@gmail.com
IHEK, Sysmämari.kantola@phnet.fi
KAPEKO, Kainuutimo.palola55@gmail.com
KarSeE, Satakuntakokeet.karsee@gmail.com
KeHä, Lohjahalytyskoirat@gmail.com
KEK, Kotkakek.kokeet@gmail.com
KesPeK, Jyväskyläkoeilmot@kspelastuskoirat.net
KoE, Kouvolakvletsintakoirat@gmail.com
KPK, Kotkakpeko.ilmoittautuminen@gmail.com
KuPe, Kuusamooutiriekki@hotmail.fi
K9 Uusimaak9uusimaa@gmail.com
K9 Itä-Suominooranatunen@gmail.com
LASEK, Lahtipia.paajanen@phnet.fi
LHpeko, Forssalhpelastuskoirat@gmail.com
LRPK, Vaasa/Kaskinenlrpelastuskoirat@gmail.com
LUP, Kirkkonummikoe@lupeko.fi
MSPEKO, Mikkelikokeet_mspeko@outlook.com
Mypeko, Myrskyläilmot.mypeko@gmail.com
Olpeko, Oulujokilaaksoolpeko.koevastaava@gmail.com
OLPY, Oulupelastuskoirat.olpy@gmail.com
OPEKO, Kittiläounasjokilaaksonpelastuskoirat@gmail.com
OSE, Ouluminna.haurinen@gmail.com
PHPK, Lahtiphpk.koesihteeri@gmail.com
Polape, Inaripohjoislapin.pelastuskoirat@gmail.com
RasPeKo, Raaseporimilli.rancken@gmail.com
Riipeko, Riihimäkipuheenjohtaja@riihimaenpelastuskoirat.fi
ROPEKO, Rovaniemiropeko.pelastuskoirat@gmail.com
Sapeko, Lappeenrantasapekorykoe@gmail.com
SuPe, Suupohjasuupohjan.peko@gmail.com
TEtsitetsi.ilmoittautuminen@gmail.com
TSE, Tamperekokeet.tse@gmail.com
UPK, Nurmijärviupk.posti@gmail.com
VRG, Tammisaarinina.sokolow@outlook.com
VSPK, Turkumaastokokeet: maastokokeet@vspk.pelastuskoiraliitto.fi, rauniokokeet: rauniokokeet@vspk.pelastuskoiraliitto.fi
YLPE, Kolariyllaksenkoirakerho@gmail.com
ÅRHK, Ahvenanmaaalandsraddningshund@gmail.com

Bedömningsprotokoll

SÖKPROV

SPÅRPROV

RUINPROV

FRF-följsamhetsprov

Provarrangören bör fylla i ett skilt provprotokoll för varje prov. På ett protokoll ifylls enbart resultaten för ett prov (t.ex sök grundprov, dagsdel).

För att underlätta jobbet för den som tar emot provresultaten, spara dokumentet med följande namn: provets namn, datum samt arrangör (t.ex SpeKL_sökgrundprov_050518_OSE). Kom ihåg att tillägga bedömarens namnförtydligande!   

Provprotokollen bör skickas till förbundet inom två (2) veckor efter provet. Protokollen skickas till följande adresser: tilastot (at) pelastuskoiraliitto.fi samt webmaster (at) pelastuskoiraliitto.fi.

PROVPROTOKOLL

Provanmälningar, länk till kontaktuppgifter

Vieritä ylös