Toimintaperiaatteet

Suomen Pelastuskoiraliiton sääntöjen mukaan ”liiton tarkoituksena on toimia pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä ja kehittää pelastuskoiratyötä yhteistyössä palo- ja pelastusviranomaisten sekä pelastuspalvelusta vastaavien ja niihin osallistuvien viranomaisten ja järjestöjen kanssa”.

Liiton päätoimintaperiaatteita ovat humanitaarinen toiminta ja vapaaehtoisuus sekä suuntautuminen todelliseen työskentelyyn. SPeKL ei harjoita kilpailutoimintaa. Pelastuskoiratoiminnan ei katsota olevan pelkästään koiraharrastuslaji muiden joukossa vaan se tähtää yhteiskunnan virallisten tahojen avustamiseen pelastustehtävissä. Pelastuskoiratoiminta on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta korvausta.

Toiminnan pääpaino on kotimaassa suoritettavassa vapaaehtoistyössä, mutta Pelastuskoiraliitto on mukana myös kansainvälisessä toiminnassa Suomen FRT-joukkojen toiminnan kautta.

Kuva: Mikko Koljander

Koulutus ja testaaminen

Pelastuskoirakoulutukseen soveltuvat monenlaiset koirat, rodusta riippumatta. Koiran tulee kuitenkin pystyä liikkumaan erilaisissa vaativissa oloissa, joten siltä vaaditaan hyvää kuntoa ja henkistä kestävyyttä. Pelastuskoiran tulee olla perusterve, luonteeltaan sosiaalinen ja yhteistyöhaluinen.

Varsinainen pelastuskoirakoulutus tapahtuu Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä. Ne järjestävät tavoitteellista, säännöllistä koulutusta raunioradoilla ja erilaisissa maastoissa. Koulutus sisältää raunio-, haku-, jälki-, taajama- ja rakennusetsintää sekä koiran hallittavuutta.

Pelastuskoiria harjoitetaan erilaisissa paikoissa ja tilanteissa, jotta ne oppivat toimimaan kaikenlaisissa oloissa. Raunioratojen pääasiallinen koulutuskausi kestää varhaiskeväästä alkutalveen. Maastoetsintäharjoituksia järjestetään läpi vuoden. Koulutusryhmien lisäksi yhdistysten hälytysryhmät harjoittelevat säännöllisesti ympäri vuoden, jotta ryhmien hälytysvalmius säilyy vaadittavalla korkealla tasolla.

Jäsenyhdistysten koulutusvastaavat ja kouluttajat suunnittelevat ja arvioivat koulutusta alueellaan ja näkemyksiä vaihdetaan muiden yhdistysten kanssa yhteisillä leireillä, koulutustilaisuuksissa sekä koetestaajien tapaamisissa. Jäsenyhdistykset järjestävät lisäksi toiminta-alueillaan yhteistoimintaharjoituksia muiden paikallisten pelastusalan toimijoiden kanssa.

Pelastuskoiraliitto koordinoi liiton koulutusta valtakunnallisesti järjestämällä koulutusta yhdistysten kouluttajille sekä kouluttamalla liiton koetestaajia ja toimihenkilöitä. Lisäksi liitto tarjoaa jäsenistölle yhteisiä koulutuksia, leirejä sekä raunioratavierailuja.

Pelastuskoirakokeet

Koulutuksen edistymistä seurataan pelastuskoirakokeilla, joita järjestetään raunioilla sekä maastossa haku- ja jälkikokeissa. Kokeiden tarkoituksena on todeta koirakon (koira ja ohjaaja) kyky toimia erilaisissa oloissa.

Testaus perustuu tasokokeisiin, joita ovat soveltuvuuskoe (suoritetaan vain raunioilla), peruskoe, loppukoe sekä taidontarkistus. Väestönsuojelusijoituskelpoisuuden saavuttaakseen koiran ohjaajineen tulee suorittaa hyväksytysti raunioperuskoe. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyskelpoisuuteen koirakolta vaaditaan maastossa vähintään yhden lajin (haku tai jälki) loppukoe ja lisäksi toisesta maastolajista vähintään peruskoe.

Hyväksytystä raunioperuskokeesta voidaan anoa verovapautta vuodeksi kerrallaan koiraverolain (590/79) 4§:n nojalla. Kun koira on suorittanut yhden loppukokeen ja kolme taidontarkistuskoetta, sille voidaan anoa elinikäistä verovapautta.

Koevaatimuksista sekä koeohjeista tietoa löytyy kokeet-sivulta.

"Mitä laaja-alaisempi tausta ja tietämys ihmisellä on, sitä paremmat edellytykset se tarjoaa pelastuskoiratoimintaan.”

Mari-Anna Grönholm, hälytysryhmäläinen

Scroll to Top