Pelastuskoirat ja FRT (Finn Rescue Team)

Finn Rescue on etsintään sekä raivaus-, pelastus-, sammutus- ja lääkinnälliseen pelastustoimintaan kykenevä komennuskunta, joka osallistuu kiireelliseen avustustoimintaan ulkomailla tapahtuneissa suuronnettomuuksissa ja katastrofeissa. FRT-toiminnasta vastaa Pelastusopisto.

Kuva: Gabi Stubb

Taustaa

Linkki: Pelastusopiston kansainvälinen toiminta

 

Rauniopelastamisen peruskurssi

Kurssin tarkoitus
Rauniopelastamisen peruskurssin tarkoituksena on perehdyttää osallistujat rauniopelastamisen eri osa-alueisiin. Osallistujat perehtyvät myös rauniopelastamisen turvallisuusnäkökohtiin suojavälineiden ja työskentelymenetelmien osalta.

Linkki: Rauniopelastamisen peruskurssi

Koulutukseen hakeutuminen

FRT-toiminnasta vastaa Pelastusopisto ja mukaan toimintaan haetaan Pelastusopiston rauniopelastamisen peruskurssin kautta.

Scroll to Top