Ryhmäkatselmus

Pelastuskoiraliiton ryhmäkatselmus on hälytystehtävissä palvelevien pelastuskoirien ja pelastuskoiraohjaajien taitotason testaustapahtuma. Tapahtumaan osallistuvat pelastuskoirakot ovat kaikkialta Suomesta. Osallistujien on täytettävä Pelastuskoiraliiton hälytyskelpoisuuden kriteerit.

Osallistujilta etukäteen tarkoin salassa pidettävissä tehtävissä testataan monipuolisesti pelastus- ja etsintätehtävissä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä ryhmien kenttäkelpoisuutta ja yhteistyö- ja mukautumiskykyjä. Aivan samoin kuin etsintätehtävissä myös ryhmäkatselmuksessa pelastuskoiraryhmät voivat joutua millaisiin paikkoihin tai oloihin hyvänsä eikä tehtävänantojen skenaarioille mikään inhimillinen ole vierasta.

Ryhmäkatselmus on paitsi vaativaa suoriutumista vaikeissa oloissa myös yhdessäoloa pelastus- ja etsintätoiminnan ja koirankoulutuksen asiantuntijoiden kesken.

Vuoden 2024 ryhmäkatselmuksen järjestää Espoon seudun pelastusalan yhdistys ry 30.8.-1.9.2024

Vuonna 2025 katselmus on Etelä-Karjalassa ja järjestäjänä Saimaan Pelastuskoirat

Vuonna 2026 ryhmäkatselmus järjestetään Oulun seudulla.

Ryhmäkatselmuksen 2016 loppupalaveri Tampereella. Kuva: Martti Koponen.

Ohje järjestäjälle SPeKL:n ryhmäkatselmuksen turvallisuussuunnitteluun

 1. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on hankkia kiinteistön- tai maanomistajilta sekä tarvittaessa viranomaisilta lupa tapahtuman järjestämiseen.
 2. Tunnista tapahtuma-alueella / suorituspaikoilla olevat vaarat. Hyödynnä mahdollisia olemassa olevia ohjeita ja turvallisuussuunnitelmia. Tee riskien tunnistaminen ryhmässä taikka useamman henkilön toimesta.
  • Pohdi millaisia mahdollisia vaaroja kuhunkin tapahtuma-alueeseen / suorituspaikkaan voi liittyä (käytä mielikuvitusta! Vaarat voivat olla niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisia, esimerkiksi kaatuminen tai puutteelliset tiedot/taidot). Pohdi erityisesti mitkä vaaratilanteet ovat todennäköisimpiä.
  • Pohdi ja kirjaa mielestäsi sopivat toimenpiteet vaaran estämiseksi. Pohdi erityisesti niitä vaaroja, joita pidetään todennäköisempänä.
  • Kirjaa havainnoimasi riskit ja keinot niiden vähentämiseksi turvallisuussuunnitelmaan.
 3. Onko tapahtumassa tarvetta turvallisuusvälineille (kypärä, turvakengät, koira suojatossut, pelastusliivit jne.). Informoi turvavälineiden tarpeesta osallistujia ja huolehdi tarvittaessa lainavälineet suorituspaikalle.
 4. Huomioi tapahtuman aikataulua suunnitellessa mahdollisuus riittävään huoltoon. Nestehukka ja riittämätön ravinto voivat heikentää henkilön suorituskykyä, tarkkaivaisuutta ja päätöksentekoa, mikä voi johtaa mahdollisiin virheisiin ja lisätä turvallisuusriskejä. Ruokailu ja riittävään nesteen saanti on taattava sopivilla menetelmillä, joko järjestäjän toimesta taikka niin, että tapahtumaan osallistuvilla on mahdollisuus huolehtia näistä itse.
 5. Huomioi tapahtumaan aikataulua suunnitellessa mahdollisuus riittävään lepoon. Levon tarve korostuu, jos suoritetaan tarkkaavaisuuttaa vaativia tehtäviä, kuten autolla ajaminen. Erityisesti huomioitava on tapahtuman päättymispäivää edeltävä yö. Tällä taataan osallistujien turvallinen kotimatka.
 6. Anna tapahtuman osallistujille tarpeelliset tiedot tapahtuman turvallisuuteen liittyvistä oleellisista seikoista. Asiat tulee kirjata turvallisuussuunnitelmaan.
 7. Huomioi tapahtuma-alueella liikkuvat ulkopuoliset informoimalla tapahtumasta taikka tarvittaessa rajoittamalla pääsyä.
 8. Pidä kirjaa tapaturmista ja läheltä piti -tilanteesta. Ilmoita näistä Suomen Pelastuskoiraliitolle. Tiedostoisuudella voidaan pyrkiä estämään tapausten toistuminen.
 9. Jatkuva parantaminen. Seuraa jatkuvasti tapahtuman aikana turvallisuustilannetta, puutu ajoissa ja korjaa tilanne.

Pohja turvallisuussuunitelmalle

Suomen-Pelastuskoiraliiton-ryhmakatselmuksen-turvallisuussuunnitelma.docx

Scroll to Top