Kokeet

Koulutuksen edistymistä seurataan pelastuskoirakokeilla, joita järjestetään raunioilla sekä maastossa haku- ja jälkikokeissa.

Kokeiden tarkoituksena on todeta koirakon (koira ja ohjaaja) kyky toimia erilaisissa olosuhteissa.

Testaus perustuu tasokokeisiin, joita ovat peruskoe, loppukoe sekä taidontarkastus.

Väestönsuojelusijoituskelpoisuuden saavuttaakseen koiran ohjaajineen tulee suorittaa hyväksytysti raunioperuskoe.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyskelpoisuuteen koirakolta vaaditaan maastossa yhden lajin (haku tai jälki) loppukoe sekä toisesta lajista (haku tai jälki) vähintään peruskoe sekä Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA).

Hälytysryhmiin sijoitettujen koirakoiden (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) kokeiden tulee olla aina voimassa.

Voimassaolo tapahtuu suorittamalla toisesta lajista (haku/jälki) taidontarkastuskoe ja toisesta (haku/jälki) vähintään peruskoe.

Kokeet ovat voimassa kaksi vuotta kyseisen kokeen suorituspäivästä.

Hyväksytystä raunioperuskokeesta voidaan anoa verovapautta vuodeksi kerrallaan koiraverolain (590/79) 4§:n nojalla. Kun koira on suorittanut yhden loppukokeen ja kolme taidontarkastuskoetta, sille voidaan anoa elinikäistä verovapautta.

Koekalenteri

Kuva: Miia Halonen
Vieritä ylös