Koulutus

Pelastuskoiraliitto järjestää koulutusta yhdistysten kouluttajille sekä kouluttaa koetestaajia ja toimihenkilöitä. Lisäksi liitto tarjoaa jäsenistölle yhteisiä koulutuksia, leirejä sekä raunioratavierailuja.

Varsinainen pelastuskoirakoulutus tapahtuu Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä. Ne järjestävät tavoitteellista, säännöllistä koulutusta raunioradoilla ja erilaisissa maastoissa. Koulutus sisältää raunio-, haku-, jälki-, taajama- ja rakennusetsintää sekä koiran hallittavuutta.

Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten on mahdollista hakea koulutusavustusta yhdistysten omiin alueellisiin tai yhteistyössä muiden SPeKL yhdistysten kanssa järjestettäviin koulutuksiin. Avustusta voi hakea pelastuskoiratoimintaa edistävään koulutukseen, kurssiin, leiriin, luentoon.

Koulutukset

Pelastuskoiraliiton koulutustoimintaa koordinoi liiton koulutustoiminnan koordinaatioryhmä, jonka toimenkuvana on vastata koulutustoiminnan kehittämisestä ja ylläpidosta sekä tukea jäsenyhdistyksien koulutustoimintaa.

Liiton koulutusjärjestelmän koulutuksissa voi olla kaksi kouluttajaa yhdessä koulutustapahtumassa

Liiton koulutusten kouluttajaksi voi pätevöityä auskultoimalla kyseisen koulutuksen kouluttajan kanssa. Edellytyksenä on kouluttajaksi hakeutuvan henkilön yhdistykseltä tuleva vapaamuotoinen hakemus ja puolto. Hakijan tulee olla käynyt ko. kurssi itse aiemmin. Hakemus ja puolto tulee toimittaa liitolle ennen auskultointia. Hallitus hyväksyy pätevöitymisen.

Yhdistysten koulutustoimintaa ohjaa liiton yleinen koulutuspolku sekä pelastuskoiraohjaajan peruskoulu-tusmateriaalit sekä yhdistysten omat materiaalit.

Liiton koulutustoiminnan koordinaatioryhmä

Liiton koulutustoiminnan koordinaatioryhmä, jonka toimenkuvana on vastata koulutustoiminnan kehittämisestä ja ylläpidosta ja tukea jäsenyhdistyksien koulutustoimintaa.

Olettehan yhteydessä ryhmän jäseniin mahdollisimman pienellä kynnyksellä. Näin pystymme edelleen kehittämään koulutustamme mahdollisimman tehokkaasti.

Jäsenten yhteystiedot: etunimi.sukunimi@pelastuskoiraliitto.fi                                                      

Jäsenet

 • Koulutuspäällikkö, koulutuskoordinaattori ja koulutusvastaavien aluevastaavat

Vastuut ja roolit

Koulutuspäällikkö Mika Soininen

 • koordinaatioryhmän vetäjä
 • koulutustoiminnan koordinointi
 • tarvittavien työryhmien perustaminen
 • tehtävien delegointi ja ohjeistaminen
 • hallitukselle raportointi ja esitysten tuonti
 • muut kehittämistehtävät

Koulutuskoordinaattori Katja Nortunen-Illman

 • yhteydenpito liiton koulutusjärjestelmän kouluttajiin
 • kouluttajatilanteen tarkkailu
 • yhteydenpito koulutusvastaavien aluevastaaviin
 • yhdistysten yhteyshenkilö liiton kouluttajiin
 • liiton koulutusjärjestelmän kouluttajien kehitys

Koulutusvastaavien aluevastaavat Päivi Kekkonen (pohjoinen), Elina Lieko (etelä) , Päivi Kuusela (länsi) , Sanna Ainola (Itä)

 • toimivat yhdistysten koulutusvastaavien aluevastaavina
 • alueensa koulutusohjaajien yhteyshenkilö
 • yhdistysten koulutustoiminnan tarkkailu, tukeminen ja kehitysideoiden tuominen  koordinaatioryhmälle

Pelastuskoirakoulutus

SPKL jäsenet oikeus osallistua SPeKL koulutuksiin ja SPeKL jäsenet oikeus osallistua SPKL koulutuksiin:


Pelastuskoiraliiton hallitus on kokouksessaan 21.9.2013 päättänyt: SPKL jäsenet voivat osallistua SPeKL liiton yleisiin ja alueellisiin koulutuksiin (sekä yhdistysten omiin koulutuksiin, mikäli näin päättävät) oma-kustanteisesti, mikäli osallistuminen on järjestelyjen kannalta mahdollista.


Palveluskoiraliiton hallitus on kokouksessaan 8.6.2013 päättänyt, että paikallisiin ja maakunnallisiin koulu-tuksiin saa osallistua myös Suomen Pelastuskoiraliiton jäsenet, jos he täyttävät osallistumisvaatimukset. Pelastuskoiraliiton jäseniltä peritään ulkopuolisille määrättävä osallistumismaksu. Etusija koulutuksiin tu-lee aina olla Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten jäsenillä.

Pelastuskoiraliiton koulutusavustukset

TIEDOTE 23.5.2024

KOULUTUSAVUSTUKSIA VUONNA 2024 EI VOI TOISTAISEKSI HAKEA, BUDJETIN YLITTYMISEN TAKIA.

TÄMÄ EI KOSKE LAJIKOULUTTAJAKOULUTUKSEN LÄHIPÄIVIÄ, JOIHIN VOI EDELLEEN HAKEA AVUSTUSTA

Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten on mahdollista hakea avustusta yhdistysten omiin alueellisiin tai yhteistyössä muiden SPeKL yhdistysten kanssa järjestettäviin koulutuksiin. Avustusta voi hakea pelastuskoiratoimintaa edistävään koulutukseen, kurssiin, leiriin, luentoon.

Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten on mahdollista hakea avustusta liiton koulutusjärjestelmän koulutuksiin (peko, hälyryhmä, koetoimitsija) avustusta.

Alueelliset koulutukset avustus 40–60 % ja liiton koulutusjärjestelmän koulutukset avustus 100 % kuluista. Mikäli toteutuneet kulut alittavat hakemuksessa ilmoitetut kulut on avustus mahdollista saada 50 % asti. Avustus voi maksimissaan olla 500 euroa.

Avustusta haetaan täyttämällä SPeKL ALUEELLISEN KOULUTUKSEN AVUSTUSHAKEMUS viimeistään 3 viikkoa ennen koulutuksen alkamispäivää. Lähetä koulutuksen ohjelma osoitteeseen spekl@pelastuskoiraliitto.fi. Myönnetyt avustukset ilmoitetaan hakijan sähköpostiin.

Koulutuksen jälkeen tehdään koulutuksesta SPeKL ALUEELLISEN KOULUTUKSEN SELVITYS viimeistään 2 viikkoa viimeisen koulutuspäivän jälkeen avustuksen nostamiseksi.

Avustusta saavien tulee täyttää kurssin osallistujista:

OK-koulutus-osallistujat-malli

Lomakkeet palautetaan ja avustusta saavat lähettävät saatuun avustukseen liittyvät kuitit skannnattuna sähköpostitse.

Yhdistykset tekevät itse ilmoituksen maksamistaan korvauksista ja palkkioista tulorekisteriin. Tulorekisteriohje

Scroll to Top