Koulutus

Pelastuskoiraliitto järjestää testaajakoulutusta sekä testaajien ammattitaidon ylläpitoon testaajatapaamisia. Koulutusryhmien vastaaville tai kouluttajille SPeKL järjestää Peko-kouluttaja-koulutusta. Virta tarkastukseen valmistana koulutuksena on Virta-Koulutus. Yhdistyksille ja jäsenille on käytössä Kartturimarteriaali.

Hälytysryhmiin hakeutuville järjestetään Hälyryhmäkoulutusta. Hälytysryhmien johtajille on oma Ryhmänjohtajakoulutus.

Taajamassa etsintään liittyen Pelastuskoiraliitolla on SPeKL Taajamakurssi

Perustietoa pelastuskoiratoiminnasta on saatavilla Peruskoulutusmateriaalissa, joka on Peko-kouluttajien käytettävissä. Kokeiden toimihenkilöille on oma Koetoimitsijakoulutus.

Liiton koulutusten kouluttajaksi (esimerkiksi taajamakurssi) voi pätevöityä auskultoimalla jo valmiin kyseisen kurssin kouluttajan kanssa kurssilla, jonka kouluttajaksi on hakemassa pätevöitymistä. Edellytyksenä on kouluttajaksi hakeutuvan henkilön yhdistykseltä tuleva vapaamuotoinen hakemus ja puolto.  Hakijan tulee olla käynyt ko. kurssi itse aiemmin. Hakemus ja puolto tulee toimittaa liitolle ennen auskultointia. Hallitus hyväksyy pätevöitymisen.

SPKL jäsenet oikeus osallistua SPeKL koulutuksiin ja SPeKL jäsenet oikeus osallistua SPKL koulutuksiin:

Pelastuskoiraliiton hallitus on kokouksessaan 21.9.2013 päättänyt: SPKL jäsenet voivat  osallistua SPeKL liiton yleisiin ja alueellisiin koulutuksiin (sekä yhdistysten omiin koulutuksiin, mikäli näin päättävät) omakustanteisesti, mikäli osallistuminen on järjestelyjen kannalta mahdollista.

Palveluskoiraliiton hallitus on kokouksessaan 8.6.2013 päättänyt, että paikallisiin ja maakunnallisiin koulutuksiin saa osallistua myös Suomen Pelastuskoiraliiton jäsenet, jos he täyttävät osallistumisvaatimukset. Pelastuskoiraliiton jäseniltä peritään ulkopuolisille määrättävä osallistumismaksu. Etusija koulutuksiin tulee aina olla Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten jäsenillä.

Liiton koulutustoiminnan koordinaatioryhmä

Liiton koulutustoiminnan koordinaatioryhmä, jonka toimenkuvana on vastata koulutustoiminnan kehittämisestä ja ylläpidosta ja tukea jäsenyhdistyksien koulutustoimintaa.

Olettehan yhteydessä ryhmän jäseniin mahdollisimman pienellä kynnyksellä. Näin pystymme edelleen kehittämään koulutustamme mahdollisimman tehokkaasti.

Jäsenten yhteystiedot: etunimi.sukunimi@pelastuskoiraliitto.fi                                                      

Jäsenet

 • Koulutuspäällikkö, koulutuskoordinaattori ja koulutusvastaavien aluevastaavat

Vastuut ja roolit

Koulutuspäällikkö Anu Mustonen

 • koordinaatioryhmän vetäjä
 • koulutustoiminnan koordinointi
 • tarvittavien työryhmien perustaminen
 • tehtävien delegointi ja ohjeistaminen
 • hallitukselle raportointi ja esitysten tuonti
 • muut kehittämistehtävät

Koulutuskoordinaattori Katja Nortunen-Illman

 • yhteydenpito liiton koulutusjärjestelmän kouluttajiin
 • kouluttajatilanteen tarkkailu
 • yhteydenpito koulutusvastaavien aluevastaaviin
 • yhdistysten yhteyshenkilö liiton kouluttajiin
 • liiton koulutusjärjestelmän kouluttajien kehitys

Koulutusvastaavien aluevastaavat Päivi Kekkonen (pohjoinen), Elina Lieko (etelä) , Elisa Reunanen (länsi) , Sanna Ainola (Itä)

 • toimivat yhdistysten koulutusvastaavien aluevastaavina
 • alueensa koulutusohjaajien yhteyshenkilö
 • yhdistysten koulutustoiminnan tarkkailu, tukeminen ja kehitysideoiden tuominen  koordinaatioryhmälle

Pelastuskoirakoulutus

Varsinainen pelastuskoirakoulutus tapahtuu Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä. Ne järjstävät tavoitteellista, säännöllistä koulutusta raunioradoilla ja erilaisissa maastoissa. Koulutus sisältää raunio-, haku-, jälki-, taajama-, ja rakennusetsintää sekä koiran hallittavuutta.

Pelastuskoiria harjoitetaan erilaisissa paikoissa ja tilanteissa, jotta ne oppivat toimimaan kaikenlaisissa olosuhteissa. Raunioratojen pääasiallinen koulutuskausi kestää varhaiskeväästä alkutalveen. Maastoetsintäharjoituksia järjestetään läpi vuoden. Koulutusryhmien lisäksi yhdistysten hälytysryhmät harjoittelevat säännöllisesti ympäri vuoden, jotta hälytysvalmius säilyy vaadittavalla korkealla tasolla.

Pelastuskoiraliiton koulutusavustukset

Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten on mahdollista hakea avustusta yhdistysten omiin alueellisiin tai yhteistyössä muiden SPeKL yhdistysten kanssa järjestettäviin koulutuksiin. Avustusta voi hakea pelastuskoiratoimintaa edistävään koulutukseen, kurssiin, leiriin, luentoon.

Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten on mahdollista hakea avustusta liiton koulutusjärjestelmän koulutuksiin (peko, hälyryhmä, koetoimitsija) avustusta.

Alueelliset koulutukset avustus 40–60 % ja liiton koulutusjärjestelmän koulutukset avustus 100 % kuluista. Mikäli toteutuneet kulut alittavat hakemuksessa ilmoitetut kulut on avustus mahdollista saada 50 % asti. Avustus voi maksimissaan olla 400 euroa.

Avustusta haetaan täyttämällä SPeKL ALUEELLISEN KOULUTUKSEN AVUSTUSHAKEMUS viimeistään 3 viikkoa ennen koulutuksen alkamispäivää. Lähetä koulutuksen ohjelma osoitteeseen spekl@pelastuskoiraliitto.fi. Myönnetyt avustukset ilmoitetaan hakijan sähköpostiin.

Koulutuksen jälkeen tehdään koulutuksesta SPeKL ALUEELLISEN KOULUTUKSEN SELVITYS viimeistään 2 viikkoa viimeisen koulutuspäivän jälkeen avustuksen nostamiseksi.

Avustusta saavien tulee täyttää kurssin osallistujista: OK-koulutus-osallistujat-malli

Lomakkeet palautetaan ja avustusta saavat lähettävät saatuun avustukseen liittyvät kuitit skannnattuna sähköpostitse.

Yhdistykset tekevät itse ilmoituksen maksamistaan korvauksista ja palkkioista tulorekisteriin. Tulorekisteriohje

Vieritä ylös