Lajikouluttaja-koulutukset

Koulutuksessa pyritään lisäämään osaamista yhdistyksissä jälki-, haku- ja rauniokoulutuksissa. Siten että  teoria- ja käytäntötietoisuus lisääntyy yhdistyksissä lajikouluttajien kautta. Koulutus toteutetaan luentoina, ryhmäkeskusteluina ja alueellisina harjoituksina vertaisoppimisena.

Koulutusten aluevastaavina toimivat: Etelä: Marjo Paavilainen ja Elina Lieko ;  Itä: Sanna Ainola ja Tiina Salminen; Länsi: Elisa Reunanen, Hilkka Hangasmäki ja Päivi Kuusela; Pohjoinen: Päivi Kekkonen ja Jonna Meranne.

Koulutukseen otetaan jokaisesta yhdistyksestä, jossa on
1-20 jäsentä 1 henkilö, vähintään 40 jäsentä 2 henkilöä, 60 jäsentä 3 henkilöä ja näin edelleen siten, että jokaisen 20 jäsenen mukaan voi tulla yksi henkilö mukaan.

Tavoitteena on, että jokaiseen lajiin osallistuu yhdistyksestä eri henkilöt

Vaatimukset koulutukseen hakeutuvalta: Yhdistys esittää hakijan/hakijat. Koulutukseen osallistuva sitoutuu viemään tietoa yhdistykseensä koulutuksen toteutuksessa sovituilla tavoilla

Koulutukseen osallistujilta odotetaan, että hänellä on oma jälkitreeniryhmä tai että hän yhdistyksensä koulutusvastaavan kanssa suunnittelee, miten tieto jakautuu yhdistykseen.

Teemat ohjaavat omassa yhdistyksessä vedettävissä ryhmissä tapahtuvaa toimintaa kunkin jakson aikana

Kunkin teeman aikana koulutukseen osallistuva seuraa/johtaa oman ryhmän toimintaa ko. aiheeseen liittyen ja vie oppeja yhdistykseen

Raportointi oman yhdistyksen koulutusvastaavalle

Koulutus alkoi lokakuussa 2022 jälkikoulutuksena.

Koulutus toteutetaan laji kerrallaan. Kuhunkin lajikouluttajakoulutukseen varataan 1,5 vuotta. Ensimmäinen kokonaisuus kestää kevääseen 2024 asti.

Hakukouluttaja-koulutus alkaa keväällä 2024

Raportointi oman yhdistyksen koulutusvastaavalle

Jälkikouluttaja-koulutus

Sisältö ja aikataulu

1. Jälkikoulutuksen tavoitteet, harjoituksen suunnittelu (käsitteet, termit), ohjaajan toiminta Juha Pasanen.

Luento 4.10.2022 Jakson kesto vko 44 asti (4 viikkoa)

      

2. Tapoja aloittaa jälkikoulutus, motivaatio jälkeen, Tero Väänänen

Torstai 10.11,  Jakson kesto vko 3 asti (10 viikkoa)

 

3. Jäljennosto, erilaiset jäljennostotilanteet, Elisa Reunanen

Viikko 13 luento, Jakson kesto vko 20 asti (7viikkoa)

 

4. Hajukuva, alustat, olosuhteet, Ilkka Hormila

Viikko 21 luento, Jakson kesto vko 30 asti ( 9 viikkoa)

 

5. Harhajäljet, jäljen hukkaaminen, Elisa Reunanen

Viikko 31 luento, Jakson kesto vko 39 asti (8 viikkoa) 

 

6.Jälkikoiran käyttö etsinnällä: Etenevä harjoittelu, sokkoharjoittelu, Terhi Jyllilä

Viikko 40/2023 luento, Jakson kesto vko 48 (8 viikkoa)

 

7.Jälkikoiran käyttö etsinnällä: Etsintätaktiikka, eksynyt, Sauli Ylikulju

2024 – Viikko 12 luento, Jakson kesto vko 22 (10 viikkoa)

 

Koulutukseen osallistujat

 

Järjestäminen

Alueelliset tapaamiset sovitaan yhdessä koulutuksessa olevan ryhmän kanssa. Lukuun ottamatta ensimmäistä kertaa. Alueellisissa tapaamisissa tehdään harjoituksia jakson teeman mukaisesti ja puretaan kokemukset keskustelemalla.

Järjestelyistä vastaavat kunkin alueen aluevastaavat sekä alueen yhdistysten koulutusvastaavat. Järjestelyihin osallistuvilla koulutusvastaavilla on mahdollisuus osallistua tapaamiseen.

Kesto 1 pv (esim. 6-8 h), jolloin osallistuminen ei edellytä välttämättä yöpymistä.

Kustannusten osalta SPeKL vastaa kouluttajien kustannuksista ja yhdistykset alueellisten tapaamisten kustannuksista (matkat, ruuat, majoitus). Alueellisiin tapaamisiin on mahdollista hakea SPeKL koulutusavustusta (500 e/100 %).

Ohjeet avustuksen hakemiseksi: Koulutukset-sivulta.

Hakukouluttaja-koulutus

Koulutus alkaa keväällä 2024

Rauniokouluttaja-koulutus

Koulutus alkaa hakukoulutuksen jälkeen

Scroll to Top