Vuosikertomukset

Suomen Pelastuskoiraliiton toimintaan voi perehtyä tutustumalla vuosikertomuksiimme (pdf). Niiden avaamiseen tarvitset Adoben Reader -ohjelman.

Yhteenveto vuodesta 2023:

Koulutus on edelleen kasvussa. Viikoittaisen harjoittelun määrä on noussut uudelle tuhatluvulle, ollen nyt 6575 säännöllistä viikkoharjoitusta.
Rahoituksen tiukkeneminen suhteessa todella laajaan kouluttautumiseen ja todentamiseen aiheuttaa budjetin tekoon suuria vaikeuksia. Pelastuskoiraliitto haluaa kuitenkin pitää kiinni arvostaan, jossa yhteisö tukee toimijoitaan.
Vahvasta kouluttautumisesta huolimatta hälytyskoirien määrä ei ole lisääntynyt.

Viimeisin vuosikertomus:

Vuosikertomus 2021 SPeKL

Vuosikertomus 2020 SPeKL

Vuosikertomus 2019 SPeKL

Vuosikertomukset edeltäviltä vuosilta:

2018, 2017, 2016, 20152014,  2013 , 20122011, 2010, 2009, 20082007

Aiemmat toimintakertomukset:

200620052004

Kuva: Mikko Koljander

Pelastuskoiraliiton yhdistysten tilastojen 2023 yhteenvetoa

Hälytykset

Hälytystoiminnan hälytystilastot

Jäsenyhdistysten hälytysryhmät ovat saaneet yhteensä

 • 331 hälytystä
 • 233 hälytystä on johtanut etsintään

 

Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä on

 • 44 hälytysryhmää
 • 617 jäsentä 
 • 109 hälytyskelpoista koiraa

VSS

Vss-sijoitettuja koiria oli jäsenyhdistyksissä yhteensä 9 ja henkilöitä 19.

Kokeet

Koekäyntejä oli yhteensä 677, hyväksytty 414, hylätty 263

 • hakukokeet 334, joista hyväksyttyjä oli 221
 • jälkikokeet 299, joista hyväksyttyjä oli 176
 • rauniokokeet 41, joista hyväksyttyjä oli 17

Hylkäyssyyt kokeissa

Koeyhteenvetoa 2023 hylkäyssyyt

VIRTA

Käyttöönottotarkastuksesta sai hyväksytyn tuloksen 16 koirakkoa.

PETO-tarkastus

PETO-tarkastuksen suoritti 2 koirakkoa.

Lumietsintänäyttö

Lumietsintänäytön suoritti  2 koirakkoa.

SPeKL Koeyhteenvetoa 

Hakukokeita järjestettiin 84 (edellisvuonna 162).
Kokeisiin osallistuttiin 334 (321) kertaa, joista hyväksytty tulos tuli 221 (66 %; v. 2022 61 %) ja hylätty 113 kertaa. Näistä peruskokeita oli 165 (127), loppukokeita 79 (92) ja taidontarkastuksia 90 (102).
Hyväksyttyjä peruskokeita oli 99 (67) eli 60 % (53 %) ja hylättyjä 66 (60), hyväksyttyjä loppukokeita 50 (47) eli 63 % (51 %) ja hylättyjä 29 (45) sekä hyväksyttyjä taidontarkastuksia 72 (81) eli 80 % (79 %) ja hylättyjä 18 (21).
Kokeisiin osallistui 247 (239) eri koirakkoa.

Jälkikokeita järjestettiin 94 (edellisvuonna 98).
Kokeisiin osallistuttiin 302 (322) kertaa, joista hyväksytty tulos tuli 176 (179) eli 59 % (56 %) ja hylätty 126 (143) kertaa. Näistä peruskokeita oli 188 (225), loppukokeita 61 (49) ja taidontarkastuksia 53 (48).
Hyväksyttyjä peruskokeita oli 121 (135) eli 64 % (60 %) ja hylättyjä 67 (90), hyväksyttyjä loppukokeita 21 (18) eli 34 % (37 %) ja hylättyjä 40 (31) sekä hyväksyttyjä taidontarkastuksia 34 (26) eli 64 % (54 %) ja hylättyjä 19 (22).
Kokeisiin osallistui 227 (241) eri koirakkoa.

Rauniokokeita järjestettiin 8 (edellisvuonna 7). Kokeita järjestettiin Ahvenanmaan, Espoon ja Turun raunioradoilla.
Kokeisiin osallistuttiin 41 (32) kertaa, joista hyväksytty tulos tuli 17 (41 %, v. 2022 42 %) ja hylätty 24 kertaa. Peruskokeita oli 26 (19), loppukokeita 11 (12) ja taidontarkastuksia 4 (2).
Kokeisiin osallistui 27 (22) eri koirakkoa.

YHTEENSÄ vuonna 2023 järjestettiin 219 koetta (edellisvuonna 267), joissa osallistumiskertoja oli 677 (edellisvuonna 676): haku 334 (321), jälki 302 (322) ja rauniot 41 (32).
Kaikista kokeista hyväksyttiin 61 % (edellisvuonna 57 %).
Hakukokeista hyväksyttiin 66 % (61 %), jälkikokeista 59 % (56 %) ja rauniokokeista 41 % (61 %).

Jäsenet

Suomen Pelastuskoiraliittoon kuului  41 pelastuskoirayhdistystä, joissa oli yhteensä 1285 jäsentä tai kannatusjäsentä. 


Koulutukset

 • Pelastuskoiraliiton yhdistykset järjestivät 6575 säännöllistä viikkoharjoitusta.
 • Viikkoharjoitusten kokonaistuntimäärä oli 27637 tuntia.
 • Pelastuskoiraliiton yhdistykset järjestivät liiton virallisia koulutuksia 32.
 • Yhteensä järjestettiin 297 erillistä leiriä, luentoa tai koulutusta.
 • Näihin koulutustapahtumiin osallistui 1613 henkilöä.

Yhdistyksissä on

• voimassa oleva EA-koulutus 611 henkilöllä
• Vapepan etsintäkurssin suorittaneita 688 henkilöä
• Vapepajohtaja-kurssin suorittaneita 44 henkilöä
• SPeKL Koetoimitsijakurssin käyneitä 233 henkilöä
• SPeKL Hälytysryhmäkoulutuksen käyneitä 209 henkilöä
• SPeKL Ryhmänjohtajakoulutuksen suorittaneita 102 henkilöä
• SPeKL Koulutusohjaaja-koulutuksen käyneitä 157 henkilöä
• SPeKL Taajamakurssin suorittaneita 187 henkilöä
• SPeKL Lumietsintäkurssin suorittaneiden määrä 31 henkilöä
• SPeKL Virtakoulutuksen suorittaneita 149 henkilöä
• SPeKL Kartturikurssin suorittaneita 111 henkilöä
• SPeKL Jälkikurssin suorittaneita 62 henkilöä
• PETO-koulutuksen käyneitä 26 henkilöä

Scroll to Top