Vakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus

Suomen Pelastuskoiraliitto ry on ottanut 0–69 -vuotiaille liiton jäsenyhdistysten jäsenille ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutussopimus 16-466-690-5 on voimassa vakuutuksenottajan järjestämässä pelastuskoiratoiminnassa sekä tähän toimintaan liittyvillä välittömillä matkoilla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

 

Järjestövakuutus

Järjestövakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton jäsenet ja toimihenkilöt liiton tilaisuuksissa ja lisäksi vakuutuksella katetaan liiton ja yhdistysten omaisuus.

Kuva: Tiina Ylitalo

Korvauksen hakeminen ryhmätapaturmavakuutuksesta

Vakuutusturva ja vakuutusmäärät

Hoitoturva 5 000 euroa tapaturmaa kohti.
Hoitokuluissa ei ole omavastuuosuutta.

Invaliditeettiturva 10 000 euroa

Kuolinturva 5 000 euroa.

Vakuutusehdot

Vakuutuksessa noudatetaan ryhmätapaturmavakuutusehtoja RT01.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiin­vamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun eri­tyisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vam­mautumisesta.

Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymi­sestä.

Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheutta­man venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Katso tarkemmat tiedot vakuutusehdoista.

Jos tapaturma sattuu

Vahinkoavusta löytyy ohjeet vahinkotilanteeseen sekä lähimmän kumppanimme. 

Vahinkoapu löytyy osoitteesta vahinkoapu.op.fi  ja OP-mobiilista.

Lisätietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvausten hakemisesta saat puhelimitse numerosta 03 03 03 03.

Järjestövakuutus

Mitä vakuutus korvaa?
  • Järjestövakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton jäsenet ja toimihenkilöt liiton tilaisuuksissa. Vakuutus on voimassa mm. liiton ja jäsenyhdistyksen kokouksissa, koulutustilaisuuksissa ja -matkoilla. Jäsenten turvana on matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä toissijainen kasko.
  • Lisäksi vakuutuksella katetaan liiton ja yhdistysten omaisuus- keskeytys ja vastuu – sekä oikeusturvavahinkoja vakuutuskirjalla ja vakuutusehdoissa luetelluin ehdoin. Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja kolmansille osapuolille, joista yhdistys on korvausvastuussa vakuutusehtojen mukaisesti.
Vakuutusmäärä ja Omavastuu
  • Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksesta korvataan matkasairauden tai -tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Matkasairaus korvataan enintään 120 päivältä hoidon alkamisesta ja -tapaturma enintään kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta. Pysyvän haitan enimmäiskorvausmäärä on 10 000 € ja kuolemantapauskorvaus 2 000 €. Matkatavaroiden enimmäiskorvausmäärä on 2 000 € ja omavastuu 50 €. Rahaa korvataan enintään 200 €.
  • Matkavastuuvahingossa enimmäiskorvausmäärä on 170 000 € ja omavastuu on 50 €. Matkaoikeusturvavahingossa enimmäiskorvausmäärä on 8 500 €, omavastuu on 15 %, kuitenkin vähintään 168 €.
Toiminta vahinkotilanteessa
  • Vahingon sattuessa ole aina yhteydessä tilaisuuden järjestäjään.
Scroll to Top