Vapepa tiedote koronavarautumisesta 16.3.2020

16.3.2020

Koronaviruksen levitessä olemme nyt Suomessakin lähellä epidemiaa. Toimet leviämisen hidastamiseksi näkyvät myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Suomen hallitus, viranomaiset, asiantuntijat  ja monet järjestöt ovat antaneet  määräyksiä, suosituksia ja toiveita viruksen rajoittamiseksi ja leviämisen rajaamiseksi sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluvien suojaamiseksi.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa noudatetaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan ohjeistuksia. Päivittyvä ohje löytyy Punaisen Ristin RedNetsivustolta: https://rednet.punainenristi.fi/node/59198

Jos jäsenjärjestöllä on käytössään oma, Punaisen Ristin ohjeita tiukempi linjaus, järjestö noudattaa toiminnassaan sitä.

Omatoiminen varautuminen Vapepan toiminnassa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosittamat varotoimenpiteet: vältetään kättelyä ja lähikontakteja, pestään käsiä tehostetusti ja käytetään käsidesiä, vältetään matkustamista ja rajoitetaan eivälttämätöntä toimintaa.

Vapaaehtoisen ei tule osallistua Vapepan tilaisuuksiin tai hälytystehtäviin, jos hänellä on vähäisiäkin flunssan oireita tai jos hän on sairastunut.

Vapepan hälytystehtävät  Vapepan toiminta viranomaisen tukena hälytystehtävissä jatkuu normaalisti ja siinä huomioidaan edellä mainitut varotoimenpiteet.

Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koulutettuja vapaaehtoisia voidaan tarpeen tullen käyttää koronavirukseen liittyvissä toimissa muun muassa viranomaisten puhelinneuvonnassa ja erilaisissa ensihuollollisissa tehtävissä. Näihin tehtäviin lähteminen tapahtuu aina viranomaisten ja Punaisen Ristin piiritoimiston yhteisellä päätöksellä. Vapaaehtoisia ei saa käyttää tehtävissä, joissa he altistuvat koronavirukselle.

Vapepan koulutukset ja tilaisuudet Vapepa-toiminnassa järjestetään vain varautumistehtävän kannalta välttämättömät kokoukset ja tapaamiset. Lisäksi suositaan etäyhteyksien käyttöä kokousjärjestelyissä.

Monet järjestöt ovat linjanneet, että kasvokkaisia kokouksia ja koulutuksia vältetään toistaiseksi  kuukauden ajan. Tätä käytäntöä suositellaan myös Vapepan toiminnassa.

Viestintälinjaus (Punainen Risti 26.2.2020)  Koronavirukseen liittyen toimimme maltillisesti. Levitämme viranomaisten ja erityisesti THL:n viestintää omilla kanavillamme. Vapepaa koskevasta ulkoisesta viestinnästä vastaavat Punaisen Ristin  piiritoimistot ja keskustoimisto.

Lisätiedot ja yhteydenotot Arsi Veikkolainen, p. 040 1209022, arsi.veikkolainen@redcross.fi SPR piirien valmiuspäälliköt

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top