Virta ohje muutos voimaan 1.7.2023

28.4.2023

Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön Järjestämis- ja arviointiohje on päivitetty ja se tulee voimaan 1.7.2023.

Löydät ohjeen täältä: VIRTA SPKL/SPeKL (virkku.net)

Kuten SPeKL puheenjohtaja- ja sihteeri-Teamsissa 23.2.2023 esittelimme, SPeKL:n seurantaryhmän valmistelema ja SPeKL:n hallituksen hyväksymä Virta-ohje vietiin SPeKL:n, SPKL:n ja viranomaisen yhteiseen seurantaryhmään. 

Palveluskoiraliiton, Poliisin ja Pelastuskoiraliiton yhteisessä keskustelussa päädyttiin nyt julkaistuun ohjeeseen.

Muutokset 1.7. alkaen:

Nyt hyväksytyn ja käyttöön tulevan Virta-ohjeen nostoja:

4.1. Alue

”…Alue valitaan ja maalihenkilöt sijoitetaan siten, että sekä ilma- että maavainu voidaan todentaa….´´

6.2. Maavainu

” … Jos koira nostaa takajäljen tai hylkää jäljen jäljestäessään, eikä itse omatoimisesti korjaa toimintaansa tai ohjaaja osaa palauttaa toimintaa oikeaksi kohtuullisessa ajassa, suoritus hylätään….´´

7 . TARKASTUKSEN ARVIOINTI

”..Tarkastusta voidaan muokata sen suorittamisen aikana. Tarkastuksessa vastaanottajat voivat osoittaa koirakolle erillistehtäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat tilanteet:

  • …toinen työskentelytapa (maa- tai ilmavainu) jää todentamatta esimerkiksi ohjaajan valitsemasta työskentelytavasta johtuen tai se muusta syystä halutaan todentaa erikseen, voidaan koiranohjaajalle antaa erillinen tehtävänanto alueen käymättömään osaan tai lisäalueelle. Tällaisia voi olla esimerkiksi maavainussa alueen halkaisu tai tienvarren tarkastus ja ilmavainussa tietyn lohkon etsintä vapaana…´´

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top