Vuoden 2019 SPeKL kokeiden hylkäyssyyt yhteenveto

Pelastuskoiraliitto aloitti vuonna 2018 syyskuun alussa kokeiden hylkäyssyiden tilastoinnin. Tavoite on löytää ongelmakohtia, jotta koulutusta osattaisiin suunnata oikein.

Nyt on ensimmäinen kokonainen vuosi saatu tilastoitua. Muutoksena vuoden 2018 tilastointiin, on että pöytäkirjassa on valittavia hylkäyssyitä selkeästi lisätty. Ja jokaiselle lajille on oma hylkäyssyylista

Löydät koepöytäkirjan täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/liitto/lomakkeet/

Hakukokeissa oli vuonna 2019 376 käyntiä, joista hyväksytyn tuloksen sai 65%. Suurin yksittäinen syy kaikissa koeosuuksissa oli jättö (44 kpl), Seuraavaksi suurimmat syyt olivat ohjaajan toiminta (33kpl) vai koiran toimintakyky (21 kpl).

Jälkikokeissa oli 319 käyntiä, joista hylätyn tuloksen sai 61 %. Peruskokeessa korostuu takajäljen osuus: 136 suorituksesta 64 kpl hylättiin takajäljen vuoksi. Kaikissa koeosuuksissa koiran on ilmaistava jäljen suunta, mutta loppukokeessa ja taidontarkistuksessa jälki lähtee tien tai polun suuntaiselta jäljennostoalueelta metsään. Peruskokeessa jälki lähtee metsässä ilman selkeää merkkiä suunnasta.

Jäljen suunnan onnistuneesti selvittäneistä kaikissa koeosuuksissa 72 kpl (yhteensä 193 hylättyä suoritusta) hylätyistä suorituksista johtui jäljen kadottamisesta ennen jäljen päässä ollutta esinettä.

Pelastuskoirablogiin on ilmestynyt artikkeli koskien jäljestämistä. Tutustu artikkeliin täältä: https://pelastuskoira.fi/kouluta-ala-kokeile-jaljestamistakin-voi-opettaa/

Rauniokokeissa oli 53 käyntiä, joista hyväksytyn tuloksen sai 70 %. Huomionarvoista on, että loppu- ja taidontarkastuskokeisiin osallistui yhteensä vain 7 koirakkoa vuonna 2019.

Kaiken kaikkiaan ensimmäinen koko vuoden hylkäyssyytilasto antaa selkeitä nostoja hylkäyssyistä. Näitä nostoja on hyvä huomioida koulutuksissamme.

Yhdistyksen omia hylkäystilastoja voi pyytää: tilastot@uudet.pelastuskoiraliitto.fi

Hylkäyssyytilastot löytyvät täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Hylkäyssyyt-1.1.-31.12.2019.pdf

Tämä tilasto ja muut tilastot löytyvät täältä: https://pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/vuosikertomus/

Scroll to Top