Yhdistysten koulutusvastaavien nimeäminen

25.11.2020

Pelastuskoiraliiton strategiassa on yhtenä painopisteenä 2020 – 2022 on Hälytyskoirien määrän lisääminen ja siihen kuuluu: Yhdistysten koulutuksellisen toimintakulttuurin tukeminen, Koulutuskaaren tehostaminen, Koulutuspolkujen luominen. Mittareina toimivat: Hälytyskoiramäärä/jäsenmäärä, Hälytyskoirien ikä, Koeosallistumiset/jäsenmäärä, Koetulosten hyväksymisprosentti.

Kouluttajien ja testaajien seminaarissa tammikuussa 2020 päädyttiin tavoitteeseen, että hälykoirakoita olisi vuoden 2022 lopussa 129 kpl. (Tämänhetkinen määrä on 103 kpl)

 

Yllä olevaan liittyen Pelastuskoiraliitto pyytää yhdistyksiä nimeämään oman koulutusvastaavansa.

 

Koulutusvastaavan toimenkuvaan kuuluu vahvistaa oman yhdistyksen toimintakulttuuria, siten että pääsemme yhdessä tavoitteeseen.

Koulutusvastaava tuo informaatiota oman yhdistyksen toiminnasta ja tarpeista sekä toimii yhteistyössä muiden yhdistysten koulutusvastaavien kanssa. Ja vie ajatuksia sekä käytäntöjä oman yhdistykseen. Sekä tuoda oman yhdistysten käytäntöjä muiden käyttöön.

Yhdistyksiä pyydetään nimeämään oman yhdistyksen koulutusvastaava. Nimeäminen vuoden 2021 alussa.

Koulutusvastaavat jaetaan omiin alueellisiin ryhmiin – 4 ryhmää – etelä, länsi, pohjoinen, itä. n 10 yhdistystä/ryhmä.

Koulutusvastaaville järjestetään yhteinen aloitustapahtuma, johon kaikkien yhdistysten vastaavat kutsutaan.

Jatkossa koulutusvastaava-alueet vastaavat vuosittain valtakunnallisen tapaamisen järjestämisestä.

 

Ensimmäinen valtakunnallinen tapahtuma on 12.6 – 13.6.2021 Jyväskylässä.

 

Ensimmäisessä tapahtumassa on koulutusvastaavan toimenkuvan kirkastaminen, tavoiteasettelu ja työkalujen löytäminen tehtävään.

Osallistujien on mahdollista majoittua korvauksetta Ilmasotakoulun tiloissa. Tähän majoitukseen ei ole mahdollista ottaa koiria sisätiloihin.

Pelastuskoiraliitto vastaa ohjelman mukaisesta ruokailusta Ilmasotakoulun tiloissa.

Ensimmäiset alueelliset tapaamiset ovat vuonna 2021 viikolla 45 tai 46. Kyseiset tapaamiset sovitaan tarkemmin ensimmäisessä valtakunnallisessa tapaamisessa.

Jatkossa koulutusvastaavat kokoontuvat alueellisissa ryhmissä kerran vuodessa (1 päiväinen) ja yhteiseen valtakunnalliseen tapaamiseen kerran vuodessa (1-2 päiväinen).

Kokoontumisissa on yhteisiä harjoituksia ja keskusteluja. Treeneissä on yhdessä sovittu teema.

 

Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan koulutusvastaavansa 28.2.2021 mennessä linkistä: https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=E7BC48A24D66781CC225862B0030AD3F

 

Koulutusvastaava:  ilmoittaudu tästä 30.4.2021 mennessä ensimmäiseen tapahtumaan on 12.6 – 13.6.2021 Jyväskylässä linkistä: https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=8EF05CEBEA8F1F93C225862B00314E33

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top